O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Školní rok 2019 / 2020

.

14.3.2020

Informace pro rodiče dětí z MŠ - přerušení provozu MŠ
(14.3.2020, 17:40 h)

Rada města Vyškova na své mimořádné schůzi konané dne 14. 3. 2020 rozhodla o uzavření mateřských škol zřizovaných městem Vyškov s výjimkou Mateřské školy Šikulka, Vyškov, příspěvkové organizace. Tato mateřská škola bude zajišťovat provoz v omezeném režimu pro děti z mateřských škol zřizovaných městem Vyškov, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v profesích zajišťujících nezbytný chod státu v nouzovém stavu na území ČR vyvolaném rozšířením onemocnění koronaviru.

Mateřské školy budou uzavřeny od úterý 17.3.2020. Od stejného dne bude i začínat omezený provoz na MŠ Šikulka pro děti rodičů ve veřejně prospěšných profesích.

V pondělí 16.3. pokračuje omezený provoz naší MŠ ve stejném režimu jako minulý týden.

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

Plánovaná informativní schůzka pro rodiče dětí ze třídy Štěňat byla z preventivních důvodů zrušena. Nový termín bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení.

.

Info pro rodiče dětí ze Štěňat:
Telefonický kontakt do MŠ pro odhlášení dítěte:

Třída Myšek – 517 325 639
Třída Koťat - 517 325 653
Od pondělí pak na čísle:
Třída Štěňat – 517 325
626

.

Zrušeno plavání!
2.3. 2020 nebude z organizačních důvodů plavání.
Rodiče budou o náhradním termínu informováni.
Děkujeme za pochopení.

Info rodiče

Potvrzení o výši vynaložených údajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani si můžete vyzvednout v 1. patře u pí. Navrátilové.

AKCE NA BŘEZEN:
3.3. Přijede do MŠ divadélko KVĚTINKA s představením ,, UKLIĎME LES“ v 9.00 hod.
Vybírat budeme 30 Kč a nečleni 50 Kč
23.3. Proběhne v MŠ divadlo s názvem ,, KRAKONOŠOVA PÍSŤALKA“ od divadla – ÚSMĚV, členi 30 Kč a nečleni 50 Kč.
25.3. Přijede fotograf – focení ke Dni matek – bude vyvěšen seznam se zájmem o fotografování.
Fotí se od 9.00 hod.
27.3. – BUDEME VYNÁŠET MORANU – FORMOU VYCHÁZKY DO SMETANOVÝCH SADŮ

Zahájení provozu 3. třídy MŠ -
seznam věcí, potřebných do MŠ, informace o placení,.... najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1582536778.pdf

.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.3.2020 (mimořádný zápis do nové třídy MŠ) v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1581948914.pdf

Karneval v MŠ
Jakoby mávnutím kouzelného proutku, se 12.2. proměnila naše školka ve školku pohádkovou, ve které jsme se sešli s princeznami, kašpárky, Karkulkami, Spidermany, Batmany, a ještě dalšími pohádkovými bytostmi.
Děti se napřed představily, potom si splnily pohádkové úkoly, zatančily, zaskotačily, a nakonec je čekala sladká odměna v podobě bábovky od jedné hodné maminky. Děti si odnesly domů diplom a odměnu – piškotového medvídka.
Karneval se povedl a všichni jsme si jej moc užili.
Fotografie z akce naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=190

.

INFORMACE NA ÚNOR:

- Závěrečná část projektu "Máme doma předškoláka" se koná v úterý 11.2.2020 od 15.30h pod vedením Mgr. M. Muzikantové a Mgr. V. Cetkovské. Tématem hodiny jsou matematické představy. Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1580905801.pdf

- 5.2. – PROBĚHNE V MŠ ZÁPIS DĚTÍ DO TŘETÍ TŘÍDY MŠ S NÁSTUPEM OD 1.3.2020.  

- 5.2.2020-  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KDY SE MOHOU RODIČE PODÍVAT DO TŘÍD A V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, POŘÁDANÝCH V PROSTORÁCH ŠKOLY.


- 12.2. BUDE NAŠE ŠKOLKA PROMĚNĚNA JAKOBY MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU A VE ŠKOLCE SE OBJEVÍ POHÁDKOVÉ BYTOSTI. POŘÁDÁME TOTIŽ POHÁDKOVÝ KARNEVAL (DĚTI SI PŘINESOU MASKY) A SPOLU S P.UČITELKAMI JE ČEKAJÍ POHÁDKOVÉ ÚKOLY.


- PLAVÁNÍ
KAŽDÉ PONDĚLÍ KROMĚ JARNÍCH PRÁZDNIN, BUDOU SKUPINY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Z OBOU TŘÍD JEZDIT OD 11.00 HOD. NA PLAVÁNÍ – INFO RODIČE JIŽ ODBRŽELI.

!!! Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZŠ, POJEDE NA PLAVÁNÍ I DRUHÁ SKUPINA PŘIHLÁŠENÝCH PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ ZE TŘÍDY KOŤAT. V PONDĚLÍ 3.2., INFORMACE NA LÍSTEČKU Z MŠ.!!!

.

Zápis do 3. třídy MŠ

Zápis do 3. třídy MŠ proběhne ve středu 5. 2. 2020 od 7.00 do 16.30 h v prostorách naší MŠ. Zapsat je možné dítě které dovrší věk 2. let.

K zápisu do MŠ se mohou dostavit i rodiče s jiným bydlištěm než ve stanoveném školském (spádovém) obvodě. Přijímání dětí proběhne v souladu s platnými kritérii, která naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1580759220.pdf

K zápisu s sebou přineste
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
- (povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků)
- (doklad o bydlišti dítěte - pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

U zápisu odevzdejte
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ke stažení zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1579538140.pdf

- vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený dětským lékařem - pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem, vytištěný oboustranně). Ke stažení zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1579538097.pdf

Tiskopisy žádosti a evidenčního listu si můžete vytisknout a vyplnit předem doma, případně je obdržíte u zápisu. Vyzvednete-li si evidenční list až u zápisu, potvrzený od dětského lékaře jej odevzdáte ve škole cca do týdne po zápisu (termín bude upřesněn).

Doklady nelze posílat poštou nebo nechávat např. v kanceláři. Za řádně podanou žádost lze považovat pouze žádost osobně předanou, odevzdanou ve stanoveném termínu. Při odevzdání žádosti obdržíte registrační číslo.
Používejte přednostně tiskopisy vydané školou (zejména žádost o přijetí).

Nová třída MŠ již brzy zahájí provoz
Od 1.března 2020 otvíráme již třetí třídu v naší MŠ. Zápis dětí proběhne ve středu 5.2. 2020 od 7.00 h do 16.30 h v prostorách MŠ. Zapsat lze děti, které dovršily věk 2 let.
Využijte již nyní možnosti přijetí dítěte v průběhu školního roku.

Fotografie nové třídy najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=187

.

Pozvánka
Přijměte pozvání na 3. část projektu pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou", která se bude konat v úterý 14.1.2020 v čase od 15.30 do 16.15 hod.
Bude zaměřena na grafomotorické cviky, správné návyky při psaní...
Hodinu povedou Mgr. Jitka Piňosová a Mgr. Helena Zahradníčková. Zváni jsou i ti, kteří se prvních dvou částí nemohli zúčastnit. Těšíme se na vás.

 http://www.zsletnipole.cz/download/1578323966.pdf
 

.

AKCE NA LEDEN 2020

-  6.1. TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ZŠ V MŠ V DOBĚ OD 9.15 HODIN PO SVAČINCE.
- 16.1. DIVADLO V MŠ S NÁZVEM „AŽ JÁ BUDU VELKÁ „, CENA DIVADLA JE PRO ČLENY 50 Kč A NEČLENY 70. Kč
- OD 27. 1.  –   6. 4. 2020 ZAČNE PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – ZÁJEMCI SE JIŽ PÍŠÍ NA NÁSTĚNCE U SVÉ TŘÍDY. S SEBOU DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT PLVECKOU ČEPICI, PLAVKY, RUČNÍK, TEKUTÉ MÝDLO A IGELITOVOU TAŠKU NA OBUV, VE KTERÉ DĚTI NA BAZEN DOJDOU, TO VŠE DO BAŤOHU.

Vánoční besídky v MŠ
Včera odpoledne mohli rodiče v MŠ shlédnout besídky s vánoční tematikou. Malí čertíci a andílci tančili, zpívali, dováděli, ... Předvedli toho opravdu hodně a na závěr obdarovali svoje rodiče vánočním dárečkem, který sami vyrobili. Poděkování patří nejen dětem, ale i učitelkám, které s dětmi představení nacvičily.
Fotografie najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=186

Předvánoční akce v naší MŠ

JAKO TRADIČNĚ PŘIŠEL DO NAŠÍ ŠKOLKY VE ČTVRTEK 5.12. MIKULÁŠ SE SVOJÍ DRUŽINOU.
SPOLEČNĚ JSME ZAZPÍVALI KOLEDY, ZARECITOVALI BÁSNIČKY.
NĚKTERÉ DĚTI POKÁRAL ČERT, NĚKTERÉ CHVÁLIL ANDÍLEK, VŠAK VÍME CO ZA POKLADY MÁME DOMA I VE ŠKOLCE  : -) . AKCE BYLA VELMI VYDAŘENÁ.
DĚTI BYLY ODMĚNĚNY ADVENTNÍMI KALENDÁŘI, PERNÍČKY A OVOCEM.

V pondělí 9.12. se děti ze třídy Myšek zúčastnily zdobení Vánočního stromečku na Masarykově náměstí ve Vyškově.
Děti vyrobily ozdobičky na stromeček a za vánoční atmosféry společně strom nazdobily.
Dětem se akce líbila a moc jsme se ji všichni užili.

Fotografie z obou akcí najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=185

.

AKCE NA PROSINEC:


2.12. - VÁNOČNÍ POHÁDKA – DIVADLO KVĚTINKA
3.12 – JARMARK V ŽŠ – PRODEJ VÝROBKŮ DĚTÍ Z MŠ
5.12 – MIKULÁŠKÁ NADÍLKA V MŠ
9.12. – ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - NA NÁMĚSTÍ- ZŮČASTNÍ SE  STARŠÍ DĚTI ZE TŘÍDY MYŠEK
11.12 – DIVADLO V BESEDNÍM DOMĚ S NÁZVEM ,,BROUČCI“ – STARŠÍ DĚTI OBOU TŘÍD
12.12. – BESÍDKY V MŠ – MYŠKY  V 15,30 hod.
                                          - Koťata v 16,00 hod.

18.12. – PLANETÁRIUM – ČERVENÁ KARKULKA - 8, 45  - 9,25 hod. – akce v tělocvičně ZŠ
19.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA POD STROMEČKEM V MŠ
20.12. ZÁVĚR ROKU V MŠ

..

Pozvánka na projekt pro předškoláky "VĚDA JE HRA"
Zábavné dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra" pořádáme v sobotu 16.11.2019 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách školy. Na děti čekají zajímavé hry, pokusy, hlavolamy,.. z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie, v tělocvičně si pak děti ověří svoji tělesnou zdatnost a šikovnost. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Pozvánku najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1571400936.pdf

.

Pozvánka na 2. část projektu pro předškoláky "Škola před školou"
Zveme předškoláky a jejich rodiče na 2. část projektu Škola před školou", která se uskuteční v úterý 19.11.od 15.30 hod. Hodinu povedou Mgr. Dana Musilová a Mgr. Alois Slezáček. Pro děti jsou připraveny didaktické hry.
http://www.zsletnipole.cz/download/1573462707.pdf

.

FOTOGRAFOVÁNÍ VÁNOČNÍ SADY PROBĚHNE 19.11. V MŠ  -  VE TŘÍDĚ MYŠEK. MŮŽETE SI VYBRAT ZE DVOU VARIANT, CENA SADY JE 270 Kč.

.

AKCE MŠ NA LISTOPAD:


5.11. –,, ŠKOLA PŘED ŠKOLOU „ – první část projektu pro předškoláky
6.11. - ,,JEŽKOVY ZPÍVÁNKY,, – Pěvecká soutěž v MŠ Opatovice (vybrané děti), odjezd v 7.30 hod. od ZŠ Letní pole, návrat v cca 11.00 hod.
12.11. HUDEBNÍ SKUPINA – MARBO – Zpívat nás baví, vybírat budeme 60 kč – zúčastní se třída Koťata
14.11. - Koňský slabikář Myšky, vybírat budeme 50 Kč.
21.11. -Koňský slabikář Koťata, vybírat budeme 50.Kč.
(S sebou teplé oblečení, suché pečivo, jablka, mrkev)
16.11. - projekt pro předškoláky a jejich rodiče "VĚDA JE HRA" v 9.30 – 11.30 hod., v prostorách základní školy
19.11. –,, ŠKOLA PŘED ŠKOLOU „– druhá část projektu pro předškoláky
25.11. KRAKONOŠOVO SPADLÉ LISTÍ  - divadelní představení v MŠ, vybírat se bude 50 Kč

.

Fotografie z Halloweenské párty naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=183

.

Pozvánku na 1. část projektu "Máme doma předškoláka" naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1571824756.pdf

.

I letos pořádáme pro předškoláky Projekt "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" Rodiče s dětmi /předškoláky/ jsou zváni do jednotlivých hodin, kde se seznámí s prostředím školy, vedením a pedagogy z I. stupně.
Začínáme v úterý 5.11.2019 v 15.30 hod.
Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (5.11., 19.11., 14.1. a 11.2.).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
http://www.zsletnipole.cz/download/1571400644.pdf

.

Podzimní tvoření

Jako každým rokem proběhlo v naší mateřské škole oblíbené podzimní tvoření.
Děti s rodiči tvořili z různých přírodních materiálů své příšerky, kterými si pak vyzdobili prostory školky.
Děkujeme rodičům za účast a vytvoření příjemné atmosféry.
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=182

.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN


7.10. DÍLNIČKY S RODIČI – TVOŘENÍ S NÁZVEM  ,,DÝŇÁČCI A BRAMBORÁČCI“
ZA PĚKNÉHO POČASÍ BUDE AKCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, PŘI NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ VE SVÝCH TŘÍDÁCH. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘINESLI DÝNĚ, BRAMBORY, PŘÍRODNINY…

23.10. PŘIJEDE DO ŠKOLKY DIVADLO – KOUZELNÝ VLAK. VYBÍRAT BUDEME  65 Kč
24.10. PROBĚHNE V MŠ LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – Mgr. Helena Kolbábková  z SPC. Paní magistra provede depistáž u vytipovaných dětí.

.

Info pro rodiče na říjen, týkající se kroužků v MŠ

- 1. 10. ZAČNE VE ŠKOLCE ANGLIČTINKA OD 15.30 – 16.00 HOD A TO KAŽDÉ ÚTERÝ – ve třídě Myšek
- 2.10.  A PAK JIŽ KAŽDOU STŘEDU BUDOU BÝVAT DÍLNIČKY V ČASE OD 15.00 -16.00 HODIN ve třídě Myšek
- 3. 10. VŽDY ČTVRTKY BUDOU TANCOVÁNKY 13.45 – 14.30 HOD., v baletním sále
- V PONDĚLÍ 7.10. A PAK KAŽDÝCH 14 DNÍ – SPORŤÁČEK V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

.

Pozvánka na zábavné dopoledne "Věda je hra"

Zábavné dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče "Věda je hra" pořádáme v sobotu 16.11.2019 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách školy. Na děti čekají zajímavé hry, pokusy, hlavolamy,.. z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie, v tělocvičně si pak děti ověří svoji tělesnou zdatnost a šikovnost.
Těšíme se na Vás a vaše děti. http://www.zsletnipole.cz/download/1571400936.pdf

.

I letos pořádáme pro předškoláky Projekt "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" Rodiče s dětmi /předškoláky/ jsou zváni do jednotlivých hodin, kde se seznámí s prostředím školy, vedením a pedagogy z I. stupně.
Začínáme v úterý 5.11.2019 v 15.30 hod.
Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (5.11., 19.11., 14.1. a 11.2.).
Těšíme se na Vaši návštěvu

.

Informativní schůzka pro všechny rodiče MŠ se bude konat 11.9.2019ve třídě Koťat v 16.30 – 17.30 hodin.

.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ

DOCHÁZKA DO ŠKOLKY NEJPOZDĚJI DO 8.15 HOD.

NAHLAŠOVÁNÍ STRAVY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.

PROVOZ CELODENNÍ: 6.30 – 16.30 HOD.
SBĚRNÁ TŘÍDA – MYŠKY - OD 6.30 HOD.
                             - KOŤATA – OD 7.30 HOD.


Seznam věcí pro děti do mateřské školy


• přezuvky do třídy (papučky uzavřené, ne pantofle ani crocsy )
• oblečení do třídy – tepláky, legíny, tričko, mikina, vše náhradní pro případ znečištění
( + spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
• obuv vhodná na aktivity v tělocvičně (obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze)
• oblečení na zahradu a vycházky – aktuálně dle počasí, vhodná obuv, bundy, čepice
• pyžamo (výměna 1x za 14 dní)
• plastový hrníček na pitný režim, podepsaný centrofixem
• plastový kelímek, zubní kartáček, zubní pasta – vše podepsat  
Žádáme rodiče, aby oblečení i obuv označili jménem dítěte – iniciály
V I. pololetí vybíráme:
• 2 balení papírových kapesníčků - vytahovací z krabičky
• 1 balení ubrousků (stolování)
• 2 balení vlhčených ubrousků (WC)

TELEFONICKÝ KONTAKT DO MŠ:
KOŤATA – 517 325 653
MYŠKY – 517 325 639
VEDOUCÍ UČITELKA MŠ – OLGA ŠVARCOVÁ –
TEL – 517 325 632

PLATBA STRAVY:
DĚTI NASTUPUJÍCÍ DO MŠ, PLATÍ UŽ V SRPNU, U NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH ZÁROVĚŇ I PLATBA ČIPU ZA 50 KČ., S SEBOU ČÍSLO ÚČTU, ZE KTERÉHO SE BUDE PLATBA PROBÍHAT.

VÍCE INFORMACÍ U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY D. SOMEROVÉ NA TEL. 517 325 625

INFO PRO RODIČE:
JELIKOŽ PROVOZ ZAČÍNÁ VE TŘÍDĚ MYŠEK V 6. 30 HODIN POUŽÍVEJTE KLAPKU TŘÍDY MYŠEK 39.
OD 7.30 HODIN, JIŽ DO TŘÍDY KOŤAT

INFO: 

NA ADRESE   najdetewww.zsmslp.rajce.idnes.cz fotogalerii naší školky.

.

.

Školní rok 2018/2019

.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SI POZASTAVILI PLATBY ZA MĚSÍC ČERVENEC A ZAPLATILI AŽ V STRPNU ZA SRPEN.

.

19. 6. proběhlo v naší mateřské škole rozloučení s předškoláky a tím jim byly otevřeny brány školy základní. Děti si připravily se svými učitelkami, krátké pásmo a poté byly odměněny malým občerstvením v podobě ohromné pizzy, sladkým nápojem a melounem.
Na závěr přejeme dětem krásné prázdniny. A budeme rády, když se za námi budou vracet.
Fotografie z pasování předškoláků naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=179

.

Ve středu 19. 6. připravujeme v 16,00 hod. rozloučení s předškoláky na školní zahradě. Za nepříznivého počasí bude akce ve třídě Myšek.

.

INFO OHLEDNĚ STRAVY NA MĚSÍC SRPEN PRO DĚTI MŠ

STRAVU NA PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC JE NUTNÉ SI KOUPIT PŘEDEM ZA HOTOVÉ V KANCELÁŘI VŠJ, JINAK DÍTĚ NENÍ PŘIHLÁŠENO V JÍDELNĚ K ODBĚRU STRAVY.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH  A  ZAPLACENÝCH  STRÁVNÍKŮ BUDE PŘEDÁN 1. 8. DO TŘÍDY MYŠEK.
PLATBU MŮŽETE PROVÉST POSLEDNÍ TÝDEN V ČERVNU 2019, 31. 7.  v 9 – 12 HOD., NEBO DLE ROZPISU SLUŽEB (NA VSTUPU DO BUDOVY).
517 325 625 SOMMEROVÁ DAGMAR, VŠJ

.

Informační schůzka
pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8.2019 v 15.00hod. v prostorách MŠ. Na programu bude přihláška ke stravování, dotazníky, platby,...
Tel. kontakt na ved. učtelku O. Švarcovou: 217 325 653 (32).

.

Děkujeme rodičům za spolupráci na školní akademii, kteří po tři dny vozili své děti na odpolední vystoupení.
Velký dík našim dětem, které s nadšením vždy vystoupily na podium a předvedly vždy na jedničku.
Poděkování i pedagožkám.

.

Plavecká olympiáda
Děti z naší mateřské školy reprezentovaly naši školu na Plavecké olympiádě, kde celkově získaly 5. místo a jedna medaile byla i za nejlepšího plavce, kterou získal Matěj Krajčík. Jsme na naše děti velmi pyšní.

.

Plán na červen


5.6. Kouzlení s klaunem – oslava MDD na školní zahradě v 9,00 hod., vybírat budeme 40 Kč


13. 6. ve čtvrtek – Informativní schůzka s učiteli 1. tříd, v 16,00 hod., zábavné odpoledne spojené s opékáním špekáčků.


19. 6. středa v 16,00 hod. bude rozloučení předškoláky na školní zahradě, za nepříznivého počasí bude akce ve třídě Myšek.


21.6. Ukázka hasičské techniky 8 – 12 hod. – Smetanovo nábřeží, odchod z MŠ 7,30 hod., svačinky budou mít děti ze ŠJ. S sebou batůžek s pitím, pláštěnku. Malé děti zůstanou s p.uč. ve školce.


25.6. Výlet Koťata ŽIVÁ VODA – MODRAKOVO ZOO
Sraz v 8 hodin na zastávce u ZŠ, předpokládaný příjezd cca v 15 hod.
Batoh s pitím a svačinou z domu, pláštěnka.


Výlet třída Myšek ve dnech 26,27, 28. 6. termín upřesníme dle počasí, na výlet půjdeme do Hamilton za ,,Vílou Voděnkou.“


A jsme na konci školního roku, zbývá jen popřát krásné prázdniny a dětem, které odchází do prvních tříd, přejeme hodně štěstí na další etapě jejich života. 

4. 6. Půjdeme s dětmi na kulturní vystoupení žáku speciální MŠ, ZŠ a SŠ Osvobození, které se koná v 9,30 hod.

.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1558686675.pdf

.

.

Pokyny k organizaci školní akademie

Milí rodiče, v pondělí 27. 5. přiveďte děti nejpozději v 7,40 hod. – zkouška na školní akademii v tělocvičně.

V úterý 28. 5. přiveďte děti nejpozději v 7,40 hod. v 8.00 je odjezd autobusem na zkoušku na akademii do Sokolského domu, děti přijedou na oběd.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek (28. 5., 29. 5. a 30. 5.)odpoledne předejte dítě učitelce v Sokolském domě nejpozději v 15,30 hod. 1. patro vpravo, hned po vystoupení si své dítě vyzvedněte u učitelky.
Děkujeme za vstřícnost.

Lístky na akademii už nejsou, kapacita míst Sokolského domu je vyčerpána.

.

Besídky ke Dni matek

V úterý 14.5.zavítali do MŠ v odpoledních hodinách rodiče a především maminky. Děti si pro ně se svými učitelkami připravily pásmo říkanek, písniček, tanečků... Nechyběly ani dárečky, které děti sami vyráběly. Besídka se povedla, děti byly šikovné, snažily se ukázat vše, co si připravily. Poděkování patří nejen dětem, ale také jejich učitelkám.
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=177

.

AKCE NA KVĚTEN:


• 2. 5. ZÁPIS DO MŠ
• 3. 5. UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY- HASIČI HRANIČKY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
• 9. 5. LOGOPEDIE OD 7,00 HOD.
• 14. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ KE DNI DĚTÍ
• 14. 5. OD 15,30 HOD. VE TŘÍDĚ MYŠEK BESÍDKA KE DNI MATEK, VE TŘÍDĚ KOŤAT OD 16,30HOD.
•  16. 5. LOGOPEDICKÁ PÉČE OD 7,00 HOD.
• MATEMATICKÉ HRÁTKY V MŠ OD 9,00 HOD.
• 28. 5. – 30. 5. ŠKOLNÍ AKADEMIE
• 31. 5. TŘÍDA MYŠEK DEN DĚTÍ SE ŠAMŠULOU V PARKU OD 9,00 HOD
 A 6. PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Z KURZU PLAVÁNÍ  -  PLAVECKÁ OLYMPIÁDA

.

16. 4. 2019 Proběhlo v naší mateřské škole, hledání Velikonočního vajíčka, pod vedením zkušeného zajíce Zajdy.
Děti plnily různé soutěže a úkoly, jako třeba co má zajíček nejraději k jídlu, jaké znáš květinky, poznej zvířátka, neboj se a prolez zajíčkovou norou a další.
Před akcí na zahradě proběhly v kmenových třídách Velikonoční dílničky, kde si děti pomocí rodičů vyrobily různé věnečky, slepičky, barevná vajíčka.
Všem nám přálo krásné počasí a akce se líbila jak rodičům, tak i našim dětem.
Děti za odměnu dostaly sladkou odměnu.
Fotografie naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=176

.

INFO PRO RODIČE
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
se konají v úterý 16.4. V MŠ od 16,15 hod.
JARNÍ TVOŘENÍ V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH A CCA OD 17,00 HODIN BUDOU HRY SE ZAJÍCEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.

.

Projekt Řemesla do škol
Ukázku práce košíkáře shlédly děti MŠ spolu s dětmi z 1. ročníku ZŠ v pondělí 8.4.
Práce košíkáře děti zaujala, bavily se a spolupracovaly.
Fotografie z projektu:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=175

.

Informace k zápisu do naší MŠ

Zápis do MŠ (aktualizováno)

Místo, termín a doba pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na čtvrtek 2.5.2019 od 7.00 do 16.30 h v přízemí naší ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, lze však přihlásit i děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (není-li v Zákoně 561/2004 Sb. Školský zákon uvedeno jinak).

K zápisu do MŠ se mohou dostavit i rodiče s jiným bydlištěm než ve stanoveném školském (spádovém) obvodě. Přijímání dětí proběhne v souladu s platnými kritérii, která naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1556277949.pdf

K zápisu s sebou přineste
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči)
- (povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků)
- (doklad o bydlišti dítěte - pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

U zápisu odevzdejte
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ke stažení zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1554301166.pdf
- zcela vyplněný evidenční list dítěte (potvrzený dětským lékařem - pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem, vytištěný oboustranně). Ke stažení zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1554301236.pdf

Tiskopisy žádosti a evidenčního listu si můžete vytisknout a vyplnit předem doma, případně je obdržíte u zápisu. Vyzvednete-li si evidenční list až u zápisu, potvrzený od dětského lékaře jej odevzdáte ve škole cca do týdne po zápisu (termín bude upřesněn).

Doklady nelze posílat poštou nebo nechávat např. v kanceláři. Za řádně podanou žádost lze považovat pouze žádost osobně předanou, odevzdanou ve stanoveném termínu. Při odevzdání žádosti obdržíte registrační číslo.
Používejte přednostně tiskopisy vydané školou (zejména žádost o přijetí).

.

.

 

Vynášení Morany
Stalo se již tradicí v naší mateřské škole "Vynášení Morany", neboli loučení se zimou a vítání jara. V pátek děti vynesly zimu a hodily do řeky Hané Moranu - tentokrát ekologickou. Vyráběli jsme ji z pečiva.
Akce se dětem moc líbila a každý chtěl pyšně nést Moranu.

Fotografie najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=174

.

.

AKCE NA DUBEN:


2. 4. Proběhne v naší ZŠ zápis do prvních ročníků.


4. 4. Bude v MŠ logopedie a další proběhne 25.4.


4.4. Jdou předškolní děti na hudební vystoupení Marbo s názvem ,,Tajemství písniček“ do Besedního domu. Vystoupení proběhne v 10 hodin,
Vybíráme 30 Kč.


8.4. Bude ve školce řemeslník – košíkář, kde předvede své dovednosti.

10.4. Pojedou předškolní děti, do divadla Radost  v Brně, na pohádku: O LÍNÉ BABIČCE zájem zapíší rodiče ve třídách. Odjíždí se v 7.30 hodin a vybírat se bude 110 Kč.


12.4. Záchranná stanice Ptačí centrum představí ojedinělou výstavu ze života volně žijících zvířat, vybírat budeme 30 Kč, akce proběhne v době od 9.00 - 10.00hod. na hřišti ZŠ.


16.4.  Budeme ve školce pořádat Velikonoční dílničky, podrobnosti o akci ještě upřesníme.

Ve dnech 24. - 26.4. se v rámci celoškolního projektu Týden pro Zemi uskuteční na školní zahradě Přírodovědné stezky, kterých se děti ze třídy Myšek i Koťat zúčastní.


PLAVÁNÍ: 1. skupina končí lekce 15. 4.
Od 29. 4. bude jezdit již skupina druhá ze třídy Myšek. V tento den se uskuteční výjimečně dvouhodinová lekce (náhrada za Velikonoční pondělí).

29.4. Navštíví školku divadélko ÚSMĚV s pohádkou Jarní zahrádka. Pohádka začne v 9.00 hodin a vybírat budeme 30 Kč.

.

.

29.3. proběhne ve školce vynášení Moreny (vycházka do parku k řece Hané). Akce bude v dopoledních hodinách.

.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Místo, termín a doba pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
byl stanoven na 2. 5. 2019 od 7.00 do 16.30 h.v prostorách MŠ.

Pozvánku naleznete zde:
http://www.zsletnipole.cz/download/1551181508.pdf

.

Akce na měsíc březen:
·        4.3. Divadélko z truhlice –„Správná hygiena“, člen SR- 30 Kč, nečlen SR- 50 Kč
·        6.3. Návštěva vyškovské knihovny – dětské oddělení –„ Pohádky“, odchod z MŠ v 7,45 hod., jen třída Koťata, baťůžek s sebou (pití, pamlsek), svačinu mají děti ze ŠJ
·        7.3. + 21.3. - Logopedická péče v MŠ – sešit s sebou
·        26. 3. –  fotografování ke Dni matek 9,15 hod., (zájem o formát zapíší rodiče do tabulky)
       Děkujeme za spolupráci

.

5.2.2019
Dnešní karneval si děti z MŠ obzvláště užily.
Ve třídách běhalo plno pohádkových bytostí, zvířátek, princezen, kovbojů,... Paní učitelky si pro ně připravily zajímavé hry a soutěže.
Fotografie z dnešní akce najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=172

Akce na únor:


Dne 6. 2. 2019 se nebude konat Angličtinka, bude až po jarních prázdninách  20. 2. 2019

PŘIPOMÍNKA 4.2. - PONDĚLÍ - ZAČÍNÁ PLAVÁNÍ 1 SKUPINA, DĚTI A RODIČE, KTERÝCH SE TOTO TÝKÁ, JSOU SEZNÁMENI. JEN PŘIPOMÍNKA: DO BAŤŮŽKU PLAVKY, PLAVECKOU ČEPICI, RUČNÍK.

5. 2. Proběhne ve školce KARNEVAL na téma CIRKUS, prosíme rodiče pokud možno masky k tématu, děkujeme

6.2. Navštíví školku kouzelník KATONAS, vybíráme 60 Kč.
7.2. Bude logopedie od 8 hodin, u nově přihlášených děti potvrzení od pediatra.
8.2. Pořádá ZŠ ples jste srdečně zváni (sponzorské dary do tomboly na uvážení rodičů)
V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN (11. 2. – 15. 2.) NEBUDE PLAVÁNÍ

.

Aktuální informace pro rodiče k logopedii

Z důvodu personálních změn v logopedické poradně bude probíhat logopedie takto:
První sezení logopedické péče v naší školce se koná 25. 1. od 8 hod.,
Další logopedie budou sudé čtvrtky od 8 hod. tzn. 7. 2., 21. 2., 7. 3. atd.
Děkujeme za pochopení.

.

Informace pro rodiče:
11. 1. se koná v naší mateřské škole logopedická depistáž a každý sudý pátek od 8,00 hod bude probíhat logopedická péče od 25.1.
Rodiče zajistí doporučení od pediatra pro logopeda a sešit formátu A4 nelinkovaný
Rodiče budeme informovat o termínu vstupního pohovoru logopeda s rodiči.
Další zájemci o logopedickou péči v MŠ, informace u učitelek ve třídách.

.

Plán akcí na leden:

15.1. pořádá naše ZŠ od 15.30 hod.  pro předškoláky 3. část projektu "Škola před školou aneb máme doma předškoláka".
Na programu jsou seznamovací hry, hry rozvíjející motoriku, pohybové dovednosti a komunikaci. Hodinu povedou Mgr. Dana Musilová a Mgr. Alois Slezáček.

15. 1. jde celá MŠ na divadelní vystoupení do speciální SŠ, ZŠ A MŠ - sídliště Osvobození.

21.1. proběhne v MŠ focení pro předškoláky ROČENKA.

29.1. se uskuteční besídka dětí ze třídy Myšek.
-  začátek v 15,30 hod. vystoupí všechny děti třídy Myšek
-  potom předvedou své krátké pásmo děti z kroužku Tancovánky
 - na závěr v cca v 16,oo hod., ukáží děti z Angličtinky co se v kroužku naučily

. 

DNE 8.1. PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NAVŠTÍVILY SOU a SOŠ Sochorova ve Vyškově.
Zde si děti vyzkoušely ,,být velkým studentem," mohly si vyzkoušet jak se řeže s motorovou pilou, jak se manipuluje s tažným vozíkem, podívaly s na práci elektrikářů, kde viděly Eliášovy ohně, vyrobily blesky vyrobily páru, zatloukaly hřebíky, šroubovaly matky a spoustu dalších zajímavých činností...
Děti byly nadšeny z perfektně připraveného programu a učitelky taktéž. Studenti nám vyrobily ptačí krmítka a každý si odnesl malý dáreček v podobě ještěrky.
.

SOŠ A SOU SOCHOROVA POŘÁDÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY PROJEKTOVÝ DEN S PROGRAMEM:
- seznámení s prostředím školy
- ukázková práce žáků
- vlastní výroba dárkových předmětů

Jedeme s předškoláky obou tříd naší MŠ v úterý 8. 1. 2019.
Sraz ve školce nejpozději 7.15 hodin.
S sebou si děti vezmou batůžky s pitím (svačinka bude zajištěna z naší ŠJ).

.

Oznámení

Dne 2.1.2019 bude v MŠ v provozu jen jedna třída (Myšky) od 6.30 - 16.30 hod.

.

Vánoční besídka v MŠ
V úterý 18.12. se konala Vánoční besídka dětí MŠ ve třídě Koťat. Vysoká návštěvnost svědčila o zájmu veřejnosti a bouřlivý potlesk o šikovnosti dětí. Návštěvníci viděli dvě pohádky, sněhuláky a taneček víl. Rodiče pak obdrželi dáreček, který pro ně děti k Vánocům vyrobily.

Fotografie z besídky najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=171

.

Vánoční besídka v MŠ

Ve třídě Koťat se besídka uskuteční v úterý 18.12. v 16.00 hod. Děti se těší na Vaši návštěvu.

Besídka ve třídě Myšek se z důvodu vysoké nemocnosti nekoná.

.

Ve školce byl Mikuláš
Děti z naší mateřské i základní školy mohly Mikuláše, čerty i anděly potkat u nás ve škole hned dvakrát. Na Mikulášském jarmarku 4.12. v podvečer a při nadílce následujícího dne.
Fotografie z těchto pěkných předvánočních akcí najdete zde:
http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=169

.

.

Akce a plán akcí, které nás čekají do konce roku v mateřské škole:

V úterý 20.11.2018 v 15.30h se mohou předškoláci se svými rodiči zúčastnit 2.části projektu Škola před školou
Obsahem této hodiny jsou grafomotorické cviky. Hodinu povedou Mgr. Jitka Piňosová a Mgr. Helena Zahradníčková. 


 23.11. Proběhne v Besedním domě pohádka s ekologickým zaměřením, půjdou předškoláci z obou tříd. Doprava autobusem obě cesty. Vybírat budeme 50,-Kč


• 27.11. Navštíví mateřskou školu divadélko s názvem Truhlík a Truhlička v 10.hod, vybírat budeme 50 Kč


 6. 12. DO ŠKOLKY PŘIJDE MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA (ZAJIŠŤUJÍ ŽÁCI NAŠÍ ZŠ). DĚTI Z MŠ SI PŘIPRAVÍ PRO MIKULÁŠE PÍSNIČKU, BÁSNIČKU A ZA ODMĚNU DOSTANOU BALÍČEK S DOBROTAMI.


• 12.12. Přijede do školky divadélko s tematickým názvem ,,Vánoční hvězda“, v 10 hodin, vybírat budeme 50,-Kč


• 18.12. Pozveme rodiče na Vánoční besídku, kde děti vystoupí se svým pásmem a popřejí krásné Vánoční svátky.

.

Pozvánka
V úterý 6. 11. od 15.30 hod se mohou rodiče se svým předškolákem zúčastnit 1. části projektu Máme doma předškoláka aneb škola před školou.

V rámci tohoto projektu se seznámí děti i jejich rodiče postupně se všemi pedagogy I. stupně ZŠ a vedením školy.

1. část bude zaměřena na jazykovou výchovu, hodinu povedou Mgr. Kateřina Weissenborn a Mgr. Lenka Frydrychová. Věříme, že přijmete naše pozvání a strávíte se svým dítětem ve škole příjemné chvíle.

Pozvánku naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1540981018.pdf

.

Přehled listopadových akcí:

.

Projekt pro předškoláky "Máme doma předškoláka aneb škola před školou" , který pořádají pedagogové ZŠ, letos začíná v úterý 6.11. 2018 od 15. 30 hod. Rodiče mohou se svým předškolákem navštívit tento program celkem 4x (6.11., 20.11., 15.1. a 26.2.) Podrobnější informace najdete zde: http://www.zsletnipole.cz/download/1540536967.pdf

.

6.11.v 10:30 proběhne ve školce divadélko s názvem ,,MYSLIVEC MARTIN“  - motivační pohádka ke Svatému Martinu. Cenu divadélka upřesníme v průběhu týdne.

.

Koňský slabikář
Jako každým rokem pojedeme do  Selského domu, kde se děti povozí na konících.
Akce se bude konat:
pro třídu Myšek 7.11.2018  v  9.30 – 10.30 hod., pro třídu Koťat 8. 11. 2018 v 10.00 – 11.00 hod.
Budeme vybírat 50 Kč.
Nejmladší děti zůstanou s paní učitelkou ve školce.

.

Logopedická depistáž pod záštitou SPC proběhne  v mateřské škole dne 20.11.2018 od 7.00 hod.
Rodič může být u vyšetření svého dítěte přítomen.

.

Oblíbené "dýňování" se konalo včera 9. 10. odpoledne  na zahradě MŠ.

Počasí bylo nádherné a dýňoví strašáci se opravdu povedli. Fotografie naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=166

.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Dne 15. 10. 2018 v 9.15 hod. proběhne v našich MŠ fotografování Vánočních sad.
 Cena sady je 250 Kč.

.

Výsledky 6. ročníku Atletické olympiády MŠ
Včera se děti z naší MŠ účastnily 6. ročníku Atletické olympiády MŠ. Jejich sportovní výkony určitě stály za pochvalu. Naše družstvo si odnášelo cenné bronzové medaile, drobné dárečky a radost z pěkných zážitků. Gratulujeme!

Fotografie  naleznete zde: http://www.zsletnipole.cz/?fotogalerie=165

 .

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL.
2. 9. 2018 SE KONÁ OLYMPIÁDA, KDE BUDE REPREZENTOVAT NAŠI MŠ 6 DĚTÍ. OSTATNÍ KAMARÁDI PŘÍJDOU FANDIT.

.                   
                                                  
DIVADÉLKO O PRAVIDLECH
PROBĚHNE V NAŠÍ MŠ 8. 10. 2018, V 10 HOD.
                                                       Vybíráme 50 Kč.
                                                          Děkujeme 

.

OBLÍBENÉ DÝŇOVÁNÍ, BUDE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 9.10. 2018 V 16.15 HOD.
PŘINESTE, PROSÍM S SEBOU DÝNĚ, PŘÍRODNINY, NOŽÍK A PŘEDEVŠÍM DOBROU NÁLADU :-)
                (PŘI ŠPATNÉM POČASÍ SE AKCE BUDE KONAT V PROSTORÁCH MŠ)

.

Akce školy pořádané pro děti z vyškovských MŠ ve školním roce 2018/19: http://www.zsletnipole.cz/download/1537191929.pdf

.

Info pro rodiče
Dne 13. září ve čtvrtek v 16,30 hod. se koná Rodičovská schůzka v naší školce -  ve třídě Koťat.
Program: platby školkovného  a stravného, školní řád, vzdělávací program MŠ, kroužky v MŠ – prezentace kroužku Angličtiny lektorkou, dotazy.

Zveme všechny rodiče, rodiče nových dětí.


Provoz v MŠ začíná 3. září v pondělí.
Docházka do MŠ nejpozději do 8,15 hod. – nahlašování stravy do školní jídelny
Provoz celodenní 6:30 – 16:30 hod.
Sběrná třída – Myšky – od 6:30 hod.
                       - Koťata – od 7:45 hod.
Telefonický kontakt do MŠ:
Třída Koťata – 517 325 653 
Třída Myšky – 517 325 639
Vedoucí učitelka MŠ O. Švarcová – 517 325 632
Platba  stravy dětem nastupujících  do MŠ možná už v srpnu, u nově nastupujících zároveň platba čipu (50 Kč), s sebou číslo účtu ze kterého bude platba stravného probíhat.
 Info u vedoucí školní jídelny D. Sommerové a na telefonu 517 325 625.


Seznam věcí pro děti do mateřské školy


• přezuvky do třídy (papučky uzavřené, ne pantofle ani crocsy )
• oblečení do třídy – tepláky, legín, tričko, mikina, vše náhradní pro případ znečištění
( + spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
• obuv vhodná na aktivity v tělocvičně (obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze)
• oblečení na zahradu a vycházky – aktuálně dle počasí, vhodná obuv, bundy, čepice
• pyžamo (výměna 1x za 14 dní)
• plastový hrníček na pitný režim, podepsaný centrofixem
• plastový kelímek, zubní kartáček, zubní pasta – vše podepsat  

Žádáme rodiče, aby oblečení i obuv označili jménem dítěte – iniciály.

V I. pololetí vybíráme:
• 2 balení papírových kapesníčků - vytahovací z krabičky
• 1 balení ubrousků (stolování)
• 1 balení vlhčených ubrousků (WC)

.

Školní rok 2017/2018

.

Rozloučení s předškoláky

V námořnickém duchu se 25.června odpoledne konalo „Rozloučení s našimi předškoláčky.“
Děti si pro rodiče připravily námořnické pásmo, byly pasovány na prvňáčky, dostaly spoustu dárečků a na závěr si užily pohoštění na zahradě mateřské školky.
Děkujeme za spolupráci rodičů.

.

VÝLET- KOŤATA
V úterý 26.6. pojedeme s dětmi na výlet do ZOO Lešná.
Sraz v 7:45 na autobusové zastávce u školy. Děti, které přijdou do MŠ dříve, odvede na zastávku p. učitelka.
S sebou: baťůžek se svačinou a pitím na celý den, pláštěnkou a kšiltovkou. V MŠ bude strava odhlášená.
Děti mohou mít s sebou drobné peníze na svou útratu (nanuk,...).
Pokud děti potřebují na cestu Kinedryl, dejte jim ho prosím ráno před odjezdem.
Spolek rodičů přispívá na člena 100Kč, členi zaplatí vstup 40Kč, nečleni 140Kč (doprava + vstup)
Návrat cca 15:00.


VÝLET- MYŠKY
Ve středu 27.6. pojedeme s dětmi na výlet do ZOO v Hodoníně a společně s piráty se vydáme na dobrodružnou plavbu po řece.
Sraz v 7:15 na autobusové zastávce u školy. Děti, které přijdou do MŠ dříve, odvede na zastávku p. učitelka.
Na středu budou mít děti odhlášené svačinky i obědy. Děti, které budou brzy ráno ve třídě tj. od 6:30-7:15 budou mít zajištěnou malou svačinku, zrovna t

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace