O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:06.06.2019 11:48 Přírodovědné praktikum žáků 7.A
Nádherné počasí provázelo mladé přírodovědce ze 7.A dne 5.6 2019 v jejich práci a bádání. Zúčastnili se přírodovědného praktika v terénu. V rámci zvyšování přírodovědné gramotnosti se věnovali tématu domácí zvířata - využití koně pro člověka a ekosystémy v našem okolí.

První část dne strávili v Jezdeckém klubu Boškůvky. Zde plnili úkoly na téma: popis koňského těla s přihlédnutím k fylogenetickému vývoji, potřeby koně a základy péče o něj, způsoby projevu a chování koní, prvky komunikace, znaky šlechtění a domestikace, vyžití koně, možnosti hiporehabilitace a hipoterapie. Na závěr si většina žáků vyzkoušela i „pohled na svět z koňského hřbetu“. Někteří žáci projevili i hlubší zájem o koně a možnost se koním věnovat. V druhé části dne pracovali na úkolech, týkajících se ekosystémů v okolí Boškůvek. Rovněž řešili potravní vztahy mezi živočichy a zajímavosti z jejich života.
Den se vydařil a žáci si odnesli mnoho nových znalostí.

Cílem těchto aktivit bylo:
- rozvíjení žákova zájmu o přírodu i práci v terénu
- cílené pozorování jednotlivých druhů zvířat
- vedení žáka k využívání znalostí z přímého pozorování zvířat v praktickém životě
- objevení souvislostí mezi ději v přírodě, mezi jednotlivými organismy, mezi organismy a prostředím, podstaty potravních řetězců, potravní vazby mezi člověkem a organismy
- zhodnocení kladných i záporných vlivů člověka na živé organizmy - vlivy domestikace
- pochopení sepjetí člověka s přírodou
- porozumění ekologickým souvislostem
- uvědomění si zodpovědnosti za své chování vůči životnímu prostředí
 - přijetí nutnosti zodpovědného osobního přístupu vzhledem k trvale udržitelnému způsobu života
- vedení žáka k samostatnému logickému myšlení, objevování souvislostí a vztahů
- vedení žáka k vyhledávání a třídění informací o jednotlivých organismech
- učení žáka vyvozovat úsudky, utvářet si vlastní názor

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace