O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:06.12.2010 10:13 Celoškolní projekt –„ Zdravý životní styl“
Tradiční celoškolní projekt se uskuteční v pátek 10.12.2010 od 8.00h. Ve třídách se sejdou děti z různých tříd, různých věkových kategorií a budou společně pracovat na úkolech, souvisejících s prevencí rizikového chování a úkolech zaměřených na podporu zdravého životního stylu.

Letos je projekt zaměřen především na prevenci proti šikaně a kyberšikaně. Podporuje spolupráci, efektivní metody komunikace mezi žáky a také otevřený rozhovor mezi učitelem a žákem. Součástí je získání dovednosti solidarity a následné aktivní pomoci těm, kteří ji skutečně potřebují. Druhou částí projektu je environmentální rozměr, zdůrazňující principy trvale udržitelného života, podporu zdravého životního stylu včetně stravování a v neposlední řadě otázku soužití s okolní přírodou jako součásti životního prostoru všech živých organismů.

 

 

 

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace