O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:25.08.2012 09:32 Informace k zahájení školního roku
Školní rok 2012 / 2013 bude zahájen v pondělí 3.9.2012. Žáci se dostaví do školy na 8.00h. Žáků 1. roč. se u vchodu ujmou starší spolužáci z 9.A a dovedou je do jejich učebny ve 3.p. Předpokládané ukončení vyučování pro žáky 1. ročníku je v pondělí 3.9. v cca 9.30h a v úterý 3.9. v 11.00h.

Školní družina zahajuje činnost dne v pondělí 3.9.2012 v 6.15 h (provoz 6.15 - 16.30 h). Vstup do školní družiny bude hlavním vchodem.

Školní jídelna vaří obědy od pondělí 3.9.2012 (dva obědy budou na výběr pravděpodobně do týdne). Obědy můžete objednávat u VŠJ pí. Dagmar Sommerové (do konce srpna 2012 nemusí být plně funkční objednávání prostřednictvím internetu).

 

V průběhu prázdnin proběhla úprava dlážděného prostoru před hlavním vchodem. Dlážděná plocha byla zmenšena, rozřířeny naopak byly travnaté plochy. V průběhu podzimu dojde k vysazení stromů a plánujeme umístění laviček. Tyto práce do vlastního chodu školy nezasáhnou.
V budově školy bylo dalších 9 učeben vybaveno dataprojektory, které umožní dále zkvalitnit a zpestřit výuku. Počet takto vybavených učeben se tedy rozšířil na 17.

 

Z organizačních důvodů dochází od školního roku 2012/2013 ke spojení tříd  7.A a 7.B (loňské 6.A a 6.B) také do jedné letošní třídy (7.A). Na vybrané předměty (6 předmětů) bude docházet k dělení této třídy na skupiny - bývalé třídy, tak, aby byl zachován individuální přístup.

 

Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům úspěšné zvládnutí školního roku 2012/2013.

.

.

.

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace