O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:06.11.2013 16:21 V úterý 5. listopadu se žáci naší školy zapojili do projektu „Týden pro inkluzi ve školách“.
Cíl projektu, se kterým se na nás obrátili zástupci o.s. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni, nás oslovil. Podpora zapojování žáků se zdravotním postižením do běžného života ve školách hlavního vzdělávacího proudu je i našim cílem. Do projektu se zapojilo 13 pedagogů. Projekt, zaměřený na inkluzi realizovali převážně v hodinách českého jazyka, ale také v tělesné výchově, pracovních činnostech, ČLS , VH,...Projekt proběhl ve všech třídách na I. i II. st., vždy v jedné hodině tohoto dne. Účastnilo se jej 250 žáků.

Žáci I.A, V.B, VII.A a VIII.A navštívili se svým pedagogem TyfloCentrum pro nevidomé, které má sídlo v budově naší školy. Děti si pod odborným vedením vyzkoušely chůzi s bílou holí, brýle, simulující zrakové vady, psaní na Pichtově stroji a několik stolních her, vyrobených pro nevidomé a slabozraké. Toto prostředí podnítilo diskusi a vyvolávalo otázky jako např. -Jak můžu postiženým lidem pomoci, jak se k nim mám chovat, můžeme se vzdělávat společně,.. ?
V ostatních třídách probíhal neméně zajímavý program, jehož cílem bylo probudit ve zdravých dětech empatii k těm, kteří se zdravotním postižením musí žít. Projekt dal dětem možnost zamyslet se nejen nad životem svým, ale i nad životem handicapovaných, kteří potřebují občas podat pomocnou ruku.
Více fotografií z projektu najdete v rubrice "Fotogalerie".
I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace