O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:06.05.2009 08:06 Projekt „Řekni mi, co čteš“ na 1. stupni
Snad všechny děti rády prožívají různá dobrodružství. Proto se žáci 1. -5.ročníku společně se svými třídními učiteli v letošním školním roce zapojili do školního projektu Řekni mi, co čteš.

 Prvňáčci si vybrali téma pohádek. Jedno celé dopoledne prožili v pohádkové zemi. Formou her, s pracovními listy a také ve skupinkách si hráli s pohádkami. Ve třídě připravili výstavku pohádkových knih, které si přinesli a o kterých dokázali spolužákům vyprávět. Každý si zapsal svoji nejoblíbenější knížku do čtenářského deníku.

Cílem žáků druhých ročníků bylo prostřednictvím projektu rozvíjet čtenářské dovednosti a také probudit u dětí kladný vztah ke knihám. Žáci seznamovali spolužáky s obsahem své přečtené knihy, společně četli ve třídě, hráli různé hry a soutěžili, navštívili školní knihovnu a čítárnu, kreslili ilustrace ke knihám, besedovali nad dětskými autory...

Žáci třetích ročníků si navodili tu správnou tvůrčí atmosféru besedou v městské knihovně o autorce dětské literatury Astrid Lingrenové na téma Příběhy ze života dětí. Třeťáci o svých knihách nejen vyprávěli, ale také dokázali své hrdiny výtvarně a dramaticky zpracovat.

Děti ze čtvrtých ročníků se zabývaly pověstmi. V městské knihovně se seznámily s místními pověstmi a v hodinách pracovaly s knihou pověstí a povídek z Vyškovska Liliová hora od spisovatelky Jaroslavy Říhové. Práce s pověstmi se prolínala také do vlastivědy, výtvarné výchovy, literární výchovy aj. Tento projekt pomohl dětem lépe poznat poutavou a zábavnou formou naši historii.

Žáci pátých ročníků si vybrali dobrodružnou literaturu. Na internetu si vyhledali informace o autorech tohoto žánru a jejich knihách. Každý si připravil ukázky z vybrané knihy a prezentoval ji v hodině čtení před spolužáky. Společně pak vytvořili ilustrovanou sbírku dobrodružné literatury.

Snad alespoň částečně touto cestou přispějeme ke zlepšení čtenářské gramotnosti a položíme tím u dětí základ kvalitního vzdělávání.

 

 

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace