O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2019/20
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:04.01.2016 12:55 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti v 7. a 8. roč.
Jelikož stále více dětí svůj volný čas již netráví četbou, přišlo MŠMT s výzvou, do níž se naše škola zapojila. V rámci projektu, který nese název Škola otevřená jazykům, probíhají pravidelně jednou za 14 dní v 7. a 8. ročníku čtenářské dílny, které jsou součástí výuky českého jazyka a literatury. Jejich úkolem je zvýšit čtenářskou gramotnost žáků, tedy schopnost porozumět psanému textu.

Čtenářské dílny jsou velmi oblíbené. Žáci mají možnost vybrat si z velkého množství různorodých titulů, ze čtení nejsou zkoušeni, mohou pracovat svým tempem, plní zajímavé úkoly na pracovních listech a po četbě o své knize i o pocitech z četby diskutují s ostatními spolužáky. Úkolem tedy není pouze číst, ale především o knize přemýšlet, hovořit a také psát.
Každá čtenářská dílna je zaměřena na určité téma. Zabýváme se prostředím, ve kterém se příběh odehrává, časem, hlavními i vedlejšími postavami, autorem. Nahlížíme také na styl a jazyk, kterým je kniha napsána. To vše poznáváme pomocí zábavných a zajímavých metod. Píšeme SMS zprávy a dopisy postavám z příběhu, ptáme se autora na otázky, které nás zajímají, kreslíme vlastní ilustrace a vytváříme reklamu. Naučili jsme se pracovat s metodou nazvanou Pětilístek i Diamant, vyzkoušeli jsme si Volné psaní, Vennův diagram a chrlili jsme nápady při Brainstormingu.
Hlavním cílem čtenářské dílny je motivovat žáky, aby četli s potěšením, pravidelně a rádi. Dílny jsou také přínosem pro třídní kolektiv. Velmi mě těší zájem žáků nejen o knihu vlastní, ale také o knihy spolužáků. Dokáží si naslouchat a se zaujetím reagovat. Učí se pokládat si otázky a formulovat stručné, ale výstižné a jasné odpovědi. Žáci si vytváří nejen kladný vztah ke čtení, ale také jeden k druhému.
           Mgr. Tereza Bařinová 
I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace