30.06.2022

Informace o provozu MŠ a zahájení školního roku 2022/23

ilustrační foto Provoz v Mateřské škole bude zahájen 1.8.2022 (dvě třídy), doba provozu je 6.30 – 17.00 hod. Od 1.9.2022 budou pak v provozu opět tři třídy 6,30 – 17,00 hod.

Stravu nutno zaplatit předem a v hotovosti u vedoucí ŠJ (tel. 517 325 625) do konce června nebo:

1.7. 2022 9 – 12,00 hod.

7.7. 2022 9 – 12,00 hod.

29.7.2022 9 – 12,00 hod.

Platit je možné i ráno v den nástupu dítěte do MŠ. V týdnu od 15. – 19.8. 2022 má vedoucí ŠJ dovolenou. Inkasa přes banku o prázdninách nefungují.

Školní rok pro žáky ZŠ začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Vyučování bude zahájeno v 8.00 h.

Školní družina zahajuje provoz 1.9. v 6.15 h.

Rozpis úředních hodin o prázdninách naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1656569978.pdf