ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada zahájila svou činnost v prosinci roku 2005. Jejími členy jsou dva zástupci zřizovatele, dva volení zástupci pedagogických pracovníků a dva volení zástupci zákonných zástupců žáků.

Zveřejnění výsledků voleb do školské rady

Při volbách konaných dne 15.4.2024 a 16.4.2024 byli zvoleni za členy školské rady při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole:
- členové z řad zákonných zástupců žáků - Mgr. Lucie Janečková, Michaela Judasová (volba proběhla 16.4.2024)
- členové z řad pedagogických pracovníků školy - Mgr. Kateřina Mozolová, Mgr. Kateřina Weissenborn (volba proběhla 15.4.2024)

Další dva členové školské rady jsou jmenováni zřizovatelem (Mgr. Luboš Kadlec, Ing. Karel Goldemund). Školská rada tedy byla řádně zvolena a může zahájit činnost.

.

.

Upřesňující informace o konání voleb do školské rady

Školská rada při naší škole má šest členů (2 zástupce z řad pedagogů školy, 2 zástupce z řad zákonných zástupců žáků a 2 zástupce za zřizovatele). Volby se řídí platným volebním řádem, který vydal zřizovatel.

1. členové z řad pedagogických pracovníků školy

Z řad pedagogických pracovníků školy byly ve stanoveném termínu podány dvě přihlášky kandidátů, což je minimální možný počet:
Mgr. Kateřina Mozolová, učitelka ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, vyučuje zejména na 2. st.
a
Mgr. Kateřina Weissenborn, učitelka ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, vyučuje zejména na 1. st.

• Termín voleb: 15. 4. 2024 od 8.00 do 14.00 h.
• Způsob konání voleb tajná volba v kanceláři školy
• Počet volených členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy: 2

2. členové z řad zákonných zástupců žáků

Z řad zákonných zástupců žáků byly ve stanoveném termínu podány dvě přihlášky kandidátů, což je minimální možný počet:
Mgr. Lucie Janečková, zákonný zástupce dvou žáků školy vzdělávajících se na 1. a na 2. st., stávající člen šk. rady
a
Judasová Michaela, zákonný zástupce žáka vzdělávajícího se na 1. st.

• Termín voleb: úterý 16.4.2024 od 16.00 do 18.00 h
• Způsob konání voleb: tajná volba v budově školy
• Počet volených členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků: 2

Informace o konání voleb do školské rady v r. 2024 (členové z řad zákonných zástupců žáků)
Informace jsou zveřejněny zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1712054538.pdf

.

.

.

Členové školské rady při ZŠ Vyškov, Letní pole pro období 2021 - 2023
- členové z řad pedagogických pracovníků školy - Mgr. Kateřina Mozolová, Mgr. Kateřina Weissenborn
- členové z řad zákonných zástupců žáků - Mgr. Lucie Janečková, Ivana Křetínská
- členové jmenovaní zřizovatelem - Mgr. Luboš Kadlec, Mgr. David Mach