ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada zahájila svou činnost v prosinci roku 2005. Jejími členy jsou dva zástupci zřizovatele, dva volení zástupci pedagogických pracovníků a dva volení zástupci zákonných zástupců žáků.

Členové školské rady při ZŠ Vyškov, Letní pole pro období 2021 - 2023
- členové z řad pedagogických pracovníků školy - Mgr. Kateřina Mozolová, Mgr. Kateřina Weissenborn
- členové z řad zákonných zástupců žáků - Mgr. Lucie Janečková, Ivana Křetínská
- členové jmenovaní zřizovatelem - Mgr. Luboš Kadlec, Mgr. David Mach