CENÍK OBĚDŮ

Informace ze školní jídelny pro šk. rok 2023-2024

Upozornění pro všechny strávníky školní jídelny při ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56 Vyškov.

Od 1.9.2023 bude navýšena platba za školní stravování:

Žáci 7-10 let 33,00 Kč jistina 1.000,- Kč zůstává

Žáci 11-14 let 35,00 Kč jistina 1.000,- Kč zůstává

Žáci 15 let 38,00 Kč jistina 1.000,- Kč zůstává

Zaměstnanci školy 38,00 Kč jistina 1.000,- Kč zůstává

__________________________________________________________________________________

Děti MŠ do 6 let přesnídávka 11,00 Kč

oběd 30,00 Kč

svačinka 11,00Kč

Celodenní strava 52,00 Kč jistina 1.300,- Kč

Děti MŠ 7 let přesnídávka 12,00 Kč

oběd 33,00 Kč

svačinka 12,00 Kč

Celodenní strava 57,00 Kč jistina 1.400,- Kč

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasního příkazu u dětí MŠ , aby 10.9.2023 proběhlo inkaso jistiny bez problémů. Děkujeme za pochopení.

Cizí strávníci od 1.9.2023 oběd 80,00 Kč. V ceně oběda jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady). Změna jistiny na 1.850,- Kč.

Informace pro nové strávníky na školní rok 2023/2024

V naší škole se obědy platí pouze prostřednictvím inkasa z bankovních účtů. Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší banky pro číslo účtu školy: 153253068/0300 s limitem 1.000,- Kč pro žáky ZŠ.

MŠ do 6-ti let jistina 1.300,- Kč a MŠ 7 let 1.400,- Kč.

Cizí strávníci platící přes účet mají jistinu 1.850,- Kč.

Ve školní jídelně si při zápisu zakoupíte čip v hodnotě 50,- Kč (vratná záloha) pro vstup do školy, vyzvedávání stravy a objednávání stravy u terminálu ve školní jídelně (pro oběd č.2, jinak má dítě stále nastavený oběd č.1).

Sommerová Dagmar, vedoucí školní jídelny tel. + záznamník 517325625

d.sommerova@zsletnipole.cz


Informace pro nové strávníky na školní rok 2023/2024

V naší škole se obědy platí pouze prostřednictvím inkasa z bankovních účtů. Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší banky pro číslo účtu školy: 153253068/0300 s limitem 1.000,- Kč (cizí strávníci platící přes účet– důchodci či maminky na MD 1.850,- Kč).

Ve školní jídelně si při zápisu zakoupíte čip v hodnotě 50,- Kč (vratná záloha) pro vstup do školy, vyzvedávání stravy a objednávání stravy u terminálu ve školní jídelně (pro oběd č.2, jinak má dítě stále nastavený oběd č.1).

Sommerová Dagmar, vedoucí školní jídelny tel. + záznamník 517325625

d.sommerova@zsletnipole.cz

Řád ŠJ pro školní rok 2023/2024 najdete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1705672433.pdf