CENÍK OBĚDŮ

Upozornění pro všechny strávníky školní jídelny při ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56 Vyškov.

Od 1.9.2022 bude navýšena platba za školní stravování:

Žáci 7-10 let cena od 1.9.2022 30,00 Kč jistina 1.000,- Kč

Žáci 11-14 let cena od 1.9.2022 32,00 Kč jistina 1.000,- Kč

Žáci 15 let a více cena od 1.9.2022 35,00 Kč jistina 1.000,- Kč

Zaměstnanci školy od 1.9.2022 35,00 Kč jistina 1.000,- Kč

Děti MŠ do 6 let od 1.9.2022 přesnídávka 10,00 Kč

oběd 26,00 Kč

svačinka 10,00 Kč

___________________________________________________________________

Celodenní strava 46,00 Kč jistina 1.100,- Kč

Děti MŠ 7 let od 1.9.2022 přesnídávka 11,00 Kč

oběd 30,00 Kč

svačinka 11,00 Kč

Celodenní strava 52,00 Kč jistina 1.200,- Kč

Tímto Vás žádáme o navýšení inkasního příkazu , aby 10.9.2022 proběhlo inkaso jistiny bez problémů. Jistina je stanovena u všech stejně tak, aby jste nemuseli provádět změny na svých účtech během celé docházky od MŠ až po 9. třídu. Děkujeme za pochopení.

Cizí strávníci od 1.9.2022 oběd 76,00 Kč. V ceně oběda jsou zahrnuty veškeré náklady na stravu (potraviny, mzdové náklady a režijní náklady). Změna jistiny na 1.750,- Kč.

Informace pro nové strávníky na školní rok 2022/2023

V naší škole se obědy platí pouze prostřednictvím inkasa z bankovních účtů. Proto je nutné zřídit si povolení k inkasu u Vaší banky pro číslo účtu školy: 153253068/0300 s limitem 1.000,- Kč (cizí strávníci platící přes účet– důchodci či maminky na MD 1.750,- Kč).

Ve školní jídelně si při zápisu zakoupíte čip v hodnotě 50,- Kč (vratná záloha) pro vstup do školy, vyzvedávání stravy a objednávání stravy u terminálu ve školní jídelně (pro oběd č.2, jinak má dítě stále nastavený oběd č.1).

Sommerová Dagmar, vedoucí školní jídelny tel. + záznamník 517325625

d.sommerova@zsletnipole.cz