O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Charakteristika naší MŠ:

Mateřská škola byla při naší ZŠ otevřena ve škol. roce 2014/15 s jednou třídou. V následujících letech byly dobudovány a postupně otevřeny další dvě třídy.

Školní vzdělávací program „Školka hrou“

Motto: „Ať je ráno nebo den, ve školce je krásně všem“

Prostřednictvím vlastního ŠVP rozvíjíme osobnost dítěte ve všech oblastech, připravujeme jej na plynulý přechod do základní školy. Realizujeme spoustu aktivit ve spolupráci se základní školo i rodiči, nabízíme zájmovou činnost, logopedickou péči. Zkrátka společně objevujeme svět. Naše úsilí směřujeme k tomu, aby mateřská školka byla místem šťastného dětství, kde se všichni cítí dobře a bezpečně. Vytváříme tvůrčí a přátelské prostředí, prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti. Vzdělávání předškolního dítěte chápeme jako cestu, po které se dítě ubírá a získává nové zkušenosti.

Zaměření výchovně – vzdělávací činnosti

nově vybudované a moderně vybavené prostory, nové herní prvky na školní zahradě zajišťují nadstandartní podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou let.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Naše mateřská škola se nachází v okrajové částí města Vyškova, na konci sídlištní zástavby u zastávky sídliště Osvobození. Mateřská škola se stala součástí Základní školy Letní pole ve školním roce 2014/15 a vznikla zrekonstruováním prostor základní školy, které se nacházely v přízemí v levé části školy. Mateřská škola se stala postupně trojtřídní s maximálním počtem 84 dětí.
Nejmladší děti navštěvují třídu Štěňat, ostatní většinou věkově starší děti chodí do tříd Koťat a Myšek. Všechny třídy a prostory školky, včetně vstupu na zahradu mateřské školy, se nacházejí v přízemí, jsou tedy bezbariérové. Dostaneme se do nich hlavním vchodem základní školy, přes vrátnici doleva k tematicky laděné nástěnné malbě a dveřím vedoucím do mateřské školy.
K odpočinku využíváme klidové části ve třídách, děti nejsou ke spaní nuceny, ale jsou vedeny k odpočinku, po určitou dobu, potom si děti, které nespí vybírají klidové činnosti.
Stravování mateřské škole zajišťuje školní jídelna základní školy, svačiny jsou dováženy do tříd, na obědy děti do školní jídelny. Strava je pestrá a odpovídá předepsaným normám. Pitný režim mají děti zajištěn na celý den.
Děti se samy svými obrázky, výtvory podílejí na výzdobě a úpravě prostředí MŠ.
Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, využíváme prostory její zahrady, tělocvičny, baletního sálu, venkovního hřiště, účastníme se projektů, které základní škola organizuje. Spolupracujeme s ostatními subjekty.


Organizace školního roku

Docházka do MŠ nejpozději do 8,15 hod. – nahlašování stravy do školní jídelny

Provoz celodenní: 6:30 – 17:00 hod.

Sběrná třída:

 • Koťata - od 7:00 hod.

Režimové momenty dětí v MŠ

Platba stravy

 • info u vedoucí školní jídelny D. Sommerové, tel. 517 325 625

Platba školkovného

 • ve výjimečných případech lze platit hotově u pí. Navrátilové v 1.p. ZŠ

Seznam věcí pro děti do mateřské školy

 • Seznam věcí pro děti do mateřské školy
 • přezůvky do třídy /papučky uzavřené, NE pantofle ani crocsy/,
 • oblečení na hraní do třídy – tepláky /legíny/, triko, mikina, vše náhradní pro případ znečištění spodní prádlo /2x/, ponožky, punčocháče
 • oblečení na zahradu – aktuálně dle počasí (v létě kšiltovka, klobouček), vhodná obuv dle ročního období
 • pyžamo /výměna 1x-14 dní/
 • plastový hrníček - podepsat

Žádáme rodiče, aby oblečení i obuv označili jménem dítěte (centrofixem, fixem na textil)

V II. pololetí vybíráme:

 • 2 balení papírových kapesníčků /vytahovací z krabičky/.
 • 2 balení vlhčených ubrousků