O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Charakteristika MŠ

Budova Základní školy a Mateřské školy Letní pole Vyškov, se nachází v klidné lokalitě Vyškova. V současné době jsou v prostorách mateřské školy v provozu 3 třídy (Koťata, Myšky a Štěňata) s maximální kapacitou 84 dětí ve věku od 2 let. K MŠ patří i školní zahrada s moderními prvky pro každodenní pobyt dětí venku (pískoviště, zahradní domeček, dřevěná herní sestava včetně houpaček a skluzavky). Prioritou mateřské školy je vynikající poloha umožňující každodenní pohyb dětí v blízkosti přírody. Zprostředkovává dětem témata spojená např. s ročním obdobím, přírodou a výchovou. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá. Zároveň je prioritou bezpečnost a spokojenost dětí naší MŠ. Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dále vlastních materiálů Školního vzdělávacího programu včetně Třídního vzdělávacího programu.
Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do Základní školy. V materiálech jsou zachyceny výchovné i vzdělávací předpoklady. Je nutné brát na zřetel, že každé dítě má jiné (individuální) schopnosti a zároveň i zrání dítěte může být nerovnoměrné, proto ne každé dítě je schopno dosáhnout všech požadovaných parametrů, ale může se k nim alespoň přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a mateřské školy, která se podílí na vzdělávání dítěte předškolního věku. Výše uvedený materiál je součástí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Odkaz na desatero pro rodiče dětí předškolního vzdělávání vypracované MŠMT:

https://www.msmt.cz/file/37451_1_1/download/
Motto: „Ať je ráno nebo den, ve školce je krásně všem“
Prostřednictvím Školního vzdělávacího programu rozvíjíme osobnost dítěte ve všech oblastech. Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu. Vzdělávání předškolního dítěte chápeme jako cestu, po které se dítě ubírá a získává nové zkušenosti. Naše úsilí směřujeme k tomu, aby mateřská školka byla místem šťastného dětství, kde se všichni cítí dobře a bezpečně. Vytváříme tvůrčí a přátelské prostředí, prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Organizace školního roku 2023/2024

Docházka do MŠ nejpozději 8:15 hod. – Učitelky nahlašují počet stravujících se dětí do školní jídelny.
Provoz MŠ: Celodenní od 6:30 do 17:00 hod.

Provoz jednotlivých tříd:

Třída Koťata

PO od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)
ÚT od 6:30 do 15:30 hod.
ST od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí tříd
ČT od 6:30 do 15:30 hod.
PÁ od 6:30 do 15:30 hod.

Třída Myšky

PO od 6:30 do 15:30 hod.
ÚT od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)
ST od 6:30 do 15:30 hod.
ČT od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)
PÁ od 6:30 do 15:30 hod

Třída Štěňata

PO od 6:30 do 15:30 hod.
ÚT od 6:30 do 15:30 hod.
ST od 6:30 do 15:30 hod.
ČT od 6:30 do 15:30 hod.
PÁ od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)


Režimové momenty dětí v MŠ

Režim dne v mateřské škole a jeho organizace je přizpůsobena režimu více tříd. Vždy jedna z tříd Koťata (PO a ST), Myšky (ÚT a ČT) a Štěňata (PÁ) zabezpečuje odpolední provoz do 17.00 hod. s předáváním dětí rodičům. Učitelky spolupracují a vyměňují si informace týkající se dětí.


Platba stravy

 • U dětí nastupujících do MŠ předem.
 • Platba čipu (50 Kč).
 • S sebou číslo účtu, ze kterého bude platba stravného probíhat.
 • Informace u vedoucí školní jídelny D. Sommerové nebo na tel. čísle: 517 325 625

Platba školkovného

 • „Školkovné“ 450Kč/měsíc na účet školy.
 • Neplatí děti, navštěvující MŠ posledním rokem a děti, které mají odklad školní docházky.
 • Platba vždy převodem začátkem nového měsíce.
 • nformace u p. Navrátilové v 1.p. ZŠ nebo na tel. čísle: 517 325 620
 • https://www.zsletnipole.cz/download/1706688761.pdf

Seznam věcí pro děti do mateřské školy

 • Přezůvky do třídy (papučky – uzavřené, NE pantofle ani Crocsy).
 • Oblečení do třídy – hlavně takové, které lze umazat (tepláky, legíny, tričko, mikinu).
 • Náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky nebo legíny).
 • Oblečení na pobyt venku – oblečení dle aktuálního počasí. Hlavně pohodlné a takové, které lze umazat (vhodná obuv, bunda, čepice atd.).
 • Pyžamo (výměna dle potřeby).
 • Plastový hrneček na pitný režim (podepsaný).
 • Vše označte značkou nebo monogramem. Volte oblečení, které bude jednoduché na oblékání, je praktické a pohodlné.

V 1. pololetí vybíráme do třídy:

Ve 2. pololetí vybíráme do třídy:

Školní řád MŠ platný od 31.1.2024: https://www.zsletnipole.cz/download/1706699255.pdf

Školní řád MŠ naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1705679382.pdf