CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Zaměření na matematiku a přírodovědné předměty

Zaměření na tělesnou výchovu a atletiku

Třídy vybavené čističi vzduchu (vhodné např. pro alergické děti)

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program