KONTAKT ZŠ

Vyučující, přidělení třídnictví, telefonní a e-mailové kontakty (škol. rok 2022 / 2023)

Třídní učitelé

Mgr. Ivana Skácelová, I.A, i.pavlikova@zsletnipole.cz, 517-325-657
Mgr. Martina Muzikantová, I.B, m.muzikantova@zsletnipole.cz, 517-325-628
Mgr. Jana Rozehnalová, II.A, j.rozehnalova@zsletnipole.cz, 517-625-656
Mgr. Barbora Pazallová, II.B, b.pazallova@zsletnipole.cz, 517-325-630
Mgr. Kateřina Weissenborn, III.A, k.weissenborn@zsletnipole.cz, 517-325-654
Mgr. Svatava Šebestová, III.B, s.sebestova@zsletnipole.cz, 517-325-627
Mgr. Dana Musilová, IV.A, d.musilova@zsletnipole.cz, 517-325-642
Mgr. Lenka Frydrychová, IV.B, l.frydrychova@zsletnipole.cz, 517-325-643
Mgr. Helena Zahradníčková, V.A, h.zahradnickova@zsletnipole.cz, 517-325-645
Mgr. Alois Slezáček, V.B, a.slezacek@zsletnipole.cz, 517-325-631

Ing. Eva Jílková, PhD., VI.A, e.jilkova@zsletnipole.cz, 517-325-637
Mgr. Zuzana Hýblová, VI.B, z.hyblova@zsletnipole.cz, 517-325-650
Mgr. Eva Blažová, VII.A, e.blazova@zsletnipole.cz, 517-325-647
Mgr. Kateřina Mozolová, VII.B, k.mozolova@zsletnipole.cz, 517-325-649
Mgr. Kateřina Hajzerová, VIII.A, k.hajzerova@zsletnipole.cz,517-325-648
Mgr. Simona Lozrtová, VIII.B, s.lozrtova@zsletnipole.cz, 517-325-638
Mgr. Zdeňka Lusková, IX.A, z.luskova@zsletnipole.cz,517-325-641
Ing. Karel Borovec, IX.B, k.borovec@zsletnipole.cz, 517-325-651 (58)


Netřídní učitelé

Mgr. Jiří Němeček, j.nemecek@zsletnipole.cz, 517-325-658

Ing. Hana Ludvíková, h.ludvikova@zsletnipole.cz, 517-325-636

Mgr. Jitka Janečková, j.janeckova@zsletnipole.cz, 517-325-648

Kateřina Jurková, k.jurkova@zsletnipole.cz, 517-325-655

Mgr. Tereza Bařinová, t.barinova@zsletnipole.cz, 517- 325-638

Petra Pechová, p.pechova@zsletnipole.cz, 517- 325 -655

Bc. Daniela Sigmundová, d.sigmundova@zsletnipole.cz, 517 -325 -655

Speciální pedagog

Mgr. Aneta Holzerová, a.holzerova@zsletnipole.cz, tel. 773 780 749


Asistenti pedagoga

Dipl. um. Pavla Žáková, p.zakova@zsletnipole.cz, 517-325-645

Veronika Kurpašová, v.kurpasova@zsletnipole.cz

Markéta Havlíčková, m.havlickova@zsletnipole.cz

Eva Severová, e.severova@zsletnipole.cz, 517- 325 -631


Školní asistentka na ZŠ

Jana Pelikánová, j.pelikanova@zsletnipole.cz, 517-325-636


Vyučující, přidělení třídnictví, telefonní a e-mailové kontakty (škol. rok 2021 / 2022)

Třídní učitelé

Netřídní učitelé

Asistenti pedagoga

Školní asistentka na ZŠ