SOUHRNNÉ INFORMACE

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov

IČO: 46270981
RED_IZO: 600126048

Typ školy: základní škola, mateřská škola (příspěvková organizace)
škola je zařazena do rejstříku škol, předškolních zařízenía školských zařízení

Zřizovatel: Město Vyškov

Součásti školy: školní družina, školní jídelna, mateřská škola, školní klub

Poskytované vzdělávání: