OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Provoz školní jídelny v souvislosti s výskytem nemoci covid-19


Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.
Obědy nesmějí vyzvedávat žáci ani zákonní zástupci žáků, kteří jsou nakaženi covidem-19, v izolaci či karanténě.
Ostatní žáci a zaměstnanci, kteří případně do školy prezenčně nedochází si mohou obědy vyzvednout ve výdejním okénku. Doporučujeme zajistit, aby se tito strávníci nemísili s žáky účastnícími se prezenční výuky.
Pokud si žák oběd nemůže odebrat, je povinností rodičů takovému žákovi stravu odhlásit.


Objednávání obědů č. 1 a 2

Strávník má automaticky oběd č. 1. V případě, že stravné platí inkasem, je přihlášen k odebírání obědů od 1. do 9. třídy, a to tak, že vždy od prvního dne školního roku je automaticky přihlášen zpět ke stravování a má oběd č. 1. Toto přihlášení platí pro varné dny, prázdniny a školní volna jsou dny nevarné, tudíž jsou zablokované. Žáci základní školy a děti v mateřské škole mohou mít rozdílně stanovené varné a nevarné dny. Jedná se například o podzimní a jarní prázdniny, pololetní a podobně, které se týkají pouze ZŠ, protože mateřská škola v provozu je.

Školní jídelna vaří výběr ze dvou jídel (netýká se MŠ), přičemž první týden v září se vaří pouze jedno jídlo, ale již probíhá přihlašování stravy č. 2 na následující týden. Objednávky probíhají několika způsoby. Jeden z nich je objednávkový terminál ve školní jídelně, kde probíhá objednávání pomocí čipu dva dny dopředu, tzn. v pondělí objednávkový terminál nabízí možnost výběru na středu, v úterý na čtvrtek a tak dále. Odpoledne se terminál vyhodnotí a ŠJ má počty strávníků a může tak zajistit nákup potřebných potravin.

Dále lze obědy objednávat přes internetové stránky školy na webové adrese www.zsletnipole.cz na odkaze školní jídelna-jídelníčky-přihlášení. Žák obdrží ve školní jídelně přístupové heslo a návod na objednávání stravy přes internet.

Třetí možností je odhlašování či změna oběda na č. 2 přímo u vedoucí školní jídelny.

V případě, že strávník neprovedl změnu stravy z 1. na 2. nemůže mu být oběd č. 2 vydán. Strava se vaří dle školních norem podle počtu přihlášených strávníků a těm je strava také vydávána.

https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni