ZÁPIS DO MŠ

Výsledky přijímacího řízení do MŠ (šk. r. 2024/2025)

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 jsou zveřejněny zde:

https://www.zsletnipole.cz/download/1716875799.pdf

.

.

.

Informace o termínu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 - tzv. zápis do MŠ (aktualizováno)


Tištěná pozvánka s termínem zápisuTermín zápisu: v pondělí 6.5.2024 od 7.00 h do 16.30 h v budově školy.

Místo: kancelář MŠ při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

Doklady k podání žádosti:

● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Kopie rodného listu dítěte.
● Evidenční list s potvrzením lékaře (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Doklad o trvalém pobytu (např. občanský průkaz zákonného zástupce).

Tiskopisy:

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1712321319.pdf

Evidenční list dítěte pro vyplnění a potvrzení lékařem naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1712321381.pdf

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1714722189.pdf

Pozvánka: https://www.zsletnipole.cz/download/1709039887.pdf

.


.

.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ (šk. r. 2023/2024)

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1684910049.pdf

.

.

Informace o termínu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 - tzv. zápis do MŠ


Termín zápisu: ve středu 3.5.2023 od 7.00 h do 16.30 h v budově školy.

Místo: kancelář MŠ při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

Doklady k podání žádosti:

● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Kopie rodného listu dítěte.
● Evidenční list s potvrzením lékaře (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Doklad o trvalém pobytu (např. občanský průkaz zákonného zástupce).

Tiskopisy:

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1681327124.pdf

Evidenční list dítěte pro vyplnění a potvrzení lékařem naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1681327053.pdf

Tiskopis pro přidělení registračního čísla je ke stažení zde (můžete jej ve spodní části předvyplnit, případně ho obdržíte ve škole, vyplňuje se 2x): https://www.zsletnipole.cz/download/1681326978.pdf

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1681327193.pdf

Pozvánka: https://www.zsletnipole.cz/download/1681374531.pdf

Informace zřizovatele k termínu zápisů do ZŠ a MŠ: https://www.vyskov-mesto.cz/zapisy-do-zakladnich-a-materskych-skol-ve-vyskove-pro-skolni-rok-2022-2023/d-1138346

.

.

.


Výsledky přijímacího řízení do MŠ (šk. r. 2022/2023)

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněny zde:

https://www.zsletnipole.cz/download/1653487096.pdf

.

.

.

Informace o termínu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - tzv. zápis do MŠ (aktualizováno 2.5.2022)

Termín zápisu: úterý 3.5.2022 v době od 7.00 do 16.30 hod

Místo: kancelář MŠ při ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

Doklady k podání žádosti:

● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Kopie rodného listu dítěte.
● Evidenční list s potvrzením lékaře (možno stáhnout z webu školy, případně ji obdržíte při zápise).
● Doklad o trvalém pobytu (např. občanský průkaz zákonného zástupce).

Tiskopisy:

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1650870516.pdf

Evidenční list dítěte pro vyplnění a potvrzení lékařem naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1650870582.pdf

Tiskopis pro přidělení registračního čísla je ke stažení zde (můžete jej ve spodní části předvyplnit, případně ho obdržíte ve škole): https://www.zsletnipole.cz/download/1650872282.pdf

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1651482437.pdf.

Informace zřizovatele o termínu zápisu: https://www.zsletnipole.cz/download/1645797665.pdf

.

.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do MŠ pro šk. rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jiří Sochor vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání pod přiděleným registračním číslem:

poř. číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1.

7/2021

přijat/a

2.

9/2021

přijat/a

3.

11/2021

přijat/a

4.

14/2021

přijat/a

5.

15/2021

přijat/a

6.

17/2021

přijat/a

7.

18/2021

přijat/a

8.

22/2021

přijat/a

9.

23/2021

přijat/a

10.

24/2021

přijat/a

11.

25/2021

přijat/a

12.

26/2021

přijat/a

13.

27/2021

přijat/a

14.

28/2021

přijat/a

15.

29/2021

přijat/a

16.

31/2021

přijat/a

Uchazeči jsou v tabulce řazeni podle přidělených registračních čísel.


Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout v kanceláři školy (1. patro) od pondělí 31.5.2021 po telefonické domluvě - 517 325 623).
Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou.

Ve Vyškově dne 28.5.2021


Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy

Vyvěšeno dne: 28.5.2021

_________________________________________________________________________________

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (aktualizováno)

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a opatřením MŠMT, vydaným k zápisům do mateřských škol na školní rok 2021/2022, schválila Rada města Vyškova dne 15. 3. 2021 organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu: od 5. 5. do 6. 5. 2021 v době od 7.00 – 16.30 hod

Možné způsoby doručení přihlášky:

Před vstupem do školy prosím volejte 517 325 632. (Bude zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

Doklady k podání žádosti:

● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
● Kopie rodného listu dítěte.
● Evidenční list. Vyjádření lékaře na evidenčním listu je možno v nahradit kopií očkovacího průkazu a čestným prohlášením. Upřednostňujeme vyjádření lékaře na evidenčním listu.

Tiskopisy:

Přihlášku (žádost o přijetí) si můžete stáhnout zde: *.pdf a *.docx

Evidenční list dítěte pro vyplnění a potvrzení lékařem naleznete zde: *.pdf

Tiskopis pro přidělení registračního čísla je ke stažení zde: *.pdf

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1620040941.pdf