ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Škola OnLine/dm Software je interaktivní školský informační systém, který umožňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Rodičovský přístup 24 hodin denně podává informace o studiu žáků/studentů prostřednictvím sítě Internet. Přístup k vlastním datům mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i žáci/studenti. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh včetně jeho změn.Nezbytné pro práci s aplikací je používání aplikace Škola OnLine/dm Software ze strany školy, kterou navštěvuje Vaše dítě/kterou navštěvují žáci/studenti, a registrace uživatele. Aplikace je určena pro mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední školy a učiliště, speciální školy, konzervatoře a vyšší odborné školy.

Co přináší systém žákům/studentům a rodičům?

Co dělat, pokud zapomenu heslo?

Pokud si heslo pamatujete, ale systém Vám hlásí, že je neplatné, může to mít následující příčiny:

Pokud systém i nadále odmítá Vaše heslo, či pokud jste heslo zapomněli, klikněte na přihlašovací obrazovce na „Zapomněli jste heslo“, zadejte uživatelské jméno, vložte e-mail, který máte evidovaný v informačním systému, opište ověřovací kód a klikněte na tlačítko Pokračovat. Následně postupujte dle pokynů na obrazovce.