O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠD ve školním roce 2022/2023 – informace

V NAŠÍ ŠD JSOU V PROVOZU 4. ODDĚLENÍ ŠD

1. oddělení – J. Hlaváčková (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení – J. Pelikánová

3. oddělení - M. Vítková

4. oddělení - E. Severová

PROVOZ ŠD

VĚCI POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD

POŘÍDIT

FORMA PLACENÍ

Měsíční částku 100,- Kč budou rodiče platit bankovním převodem na účet školy, pod variabilním symbolem, který každé dítě obdrží od paní vychovatelky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

1. odděleni - číslo 46 – J. Hlaváčková

2. oddělení - číslo 34 – J. Pelikánová

3 oddělení - číslo 29 – M. Vítková

4. oddělení - číslo 10 – E. Severová

DALŠÍ INFORMACE