MYŠKY

Provoz tř. Myšek:

PO od 6:30 do 15:30 hod.
ÚT od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)
ST od 6:30 do 15:30 hod.
ČT od 6:30 do 17:00 hod. (rozcházecí třída)
PÁ od 6:30 do 15:30 hod

Myšky

Třída Myšek je heterogenní, převládá věkové složení 4 – 6 letých dětí. Upřednostňujeme pokud možno, všechny činnosti formou her. Hra je pro dítě v předškolním věku nejpřirozenější a nejdůležitější činností, dítě se jí nejvíce, nejčastěji a nejdůkladněji zabývá. Činnosti ve třídě probíhají také formou skupinové spolupráce. Důležitou prioritou je pro nás především individuální přístup k dítěti, jeho rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky života, které jej v budoucnu čekají.