MYŠKY

Provoz tř. Myšek:

Po 6,30 - 15,30 h.
Út 6,30 - 17,00 h.
St 6,30 - 15,30 h.
Čt 6,30 - 17,00 h.
Pá 6,30 - 15,30 h.

Myšky

Třída Myšek je heterogenní, převládá věkové složení 4 – 6 letých dětí. Upřednostňujeme pokud možno, všechny činnosti formou her. Hra je pro dítě v předškolním věku nejpřirozenější a nejdůležitější činností, dítě se jí nejvíce, nejčastěji a nejdůkladněji zabývá. Činnosti ve třídě probíhají také formou skupinové spolupráce. Důležitou prioritou je pro nás především individuální přístup k dítěti, jeho rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky života, které jej v budoucnu čekají.