FOTOGALERIE

Školní rok: 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021


Vyškovský festival sportu
V pátek 21.6. navštívily děti naší školy Vyškovský festival sportu, kde si mohly na 21 stanovištích vyzkoušet různé sporty.


Odborně zaměřené tématické setkání ze Šablon
V pondělí 17.6. se ve školní zahradě uskutečnila přednáška vedená botanikem Mgr. Davidem Cigánkem.


Malování na chodníku
V rámci celodružinové akce namalovaly děti spoustu pěkných obrázků.


Dopravní hřiště
Páteční dopoledne 14.6. strávili žáci IV.B na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově.


Přespávačka ve školce
Dne 7.6. si vyzkoušeli naši předškoláci, jak se spinká ve školce nejen po obědě, ale i v noci😊


Přírodovědná praktika na 2. st. ZŠ
Žáci 7.-9. ročníku se učí přírodopis v přírodě..


Sportovní den na 2. stupni ZŠ
Sportovní den- to jsou zážitky z atletických disciplín i míčových her....


Anti olympiáda na 1. st. ZŠ
Den dětí oslavily děti z prvního stupně již 3.ročníkem anti olympiády.


Návštěva partnerské školy v Michalovcích
Ve středu 22.5. 2024 vyrazilo v brzkých ranních hodinách v doprovodu tří pedagogů 15 žáků ZŠ a MŠ Letní pole Vyškov navštívit, a hlavně reprezentovat naše partnerské město Michalovce na východním Slovensku.


Studijní vzdělávací zájezd „10 NEJ z královské Anglie“
V termínu 16.5. – 21.5.2024 se žáci 8. a 9. tříd naší školy vypravili na dlouho očekávaný pobyt do Anglie. Zájezd byl zaměřený na poznání nejznámějších památek Londýna...


2. místo v OK dopravní soutěže mladých cyklistů
Za slunečného počasí se ve čtvrtek 16.5.2024 uskutečnilo na vyškovském dopravním hřišti okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.


VYBÍJENÁ - krajské kolo
V úterý 14.5.2024 se konalo v Brně na ZŠ Pavlovská krajské kolo ve vybíjené (Sportovní liga škol-kategorie II. - otevřená).


Čtvrťáci na škole v přírodě
Letošní školu v přírodě si užili žáci se svými třídními učitelkami v Ruprechtově na Maliné.


Přírodovědné hry ve ŠD
Dne 7.5.2024 si děti ŠD rozšířily své znalosti o přírodě. Plnily úkoly pod různými písmeny.


OK ve vybíjené
V pondělí 6.5 se na naší škole konalo okresní kolo ve vybíjené v kategorii II.- otevřená /chlapci + dívky/.


Exkurze do JE Dukovany a přečerpávací elektrárny Dalešice pro žáky 8.- 9. ročníků
Dne 25.4.2024 se uskutečnila exkurze žáků do JE Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.


Dne 30.4. se proměnila naše MŠ v doupě čarodějů a čarodějnic.
Čarodějnice I kategorie, si pro své malé kolegy připravily spoustu zajímavých úkolů.


McDonalds´ Cup, 2. a 3. ročník ZŠ
Dne 26.4.2024 se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili fotbalového turnaje základních škol McDonalds´ Cup, kde vybojovali krásné bronzové medaile.


Okrskové kolo soutěže „Zazpívej, Slavíčku“.
25.4.2024 se čtyři nejlepší zpěváčci z 1. stupně naší školy zúčastnili okrskového kola soutěže „Zazpívej, Slavíčku“.


Přírodovědné stezky pro děti z okolních MŠ
I přes chladné počasí navštívilo letošní Přírodovědné stezky cca 230 dětí z okolních MŠ.


Celoškolní projekt Den Země- barevné dobrodružství
V pátek 19.dubna se uskutečnila školní akce Den Země. Letošním tématem byly Barvy nejen v přírodě.


Soutěže ve ŠD
Oddělení ŠD mezi sebou soutěžily v bystrosti, rychlosti...


Nábor do sportovních skupin 6. tříd
Odpoledne se neslo ve znamení sportu. Děti, podporované rodiči, se snažily o co nejlepší sportovní výkony.


Jarní zpívání ve ŠD
9.4.2024 děti ŠD přivítaly jaro pěveckou soutěží s názvem \"Jarní zpívání“.


Celoškolní projekt Den zdraví v retro stylu
Jako každý rok i letos se na naší škole uskutečnil Den zdraví. Tento rok byl tematicky zaměřen na „retro styl“.


Den naruby
Den naruby- úspěšný projekt, který vymysleli sami žáci, proběhl dnes 27.3. v dopoledních vyučovacích hodinách.


Velikonoční zpívání
Dnes děti z naší mateřské školy a 1. stupně ZŠ přivítaly jaro a Velikonoce.


Přírodopis zajímavě
U příležitosti týdne mozku 11. - 17. 3. 2024 žáci 8. ročníku pracovali na výrobě papírového modelu mozku.

Preventivní program První pomoc
19.3. na naší škole proběhlo školení 1. pomoci žáků 6. a 7. ročníků, které vedl MUDr. Gryc.


OK recitace žáků 1. st. ZŠ
Ve středu 13.3. skvěle reprezentovali naši školu na okresním kole recitační soutěže žáci z 1. stupně.


Děti ze ŠD ve školní knihovně
Dne 12.3.2024 děti ŠD navštívily školní knihovnu.


Karneval v MŠ
Ve čtvrtek 7.3.2024 se konal karneval mateřské školy v tělocvičně.


Preventivní program pro žáky 1. st. ZŠ- Linka bezpečí
Dne 5. a 6. března přivítala naše škola lektory z organizace Linka bezpečí. Program byl určen pro děti 3., 4. a 5. ročníku.


Karneval ve ŠD
Karneval v naší ŠD byl opět zdařilý. Společné odpoledne plné tance, her a soutěží si děti plně užívaly.


Výuka v maskách- karneval ve škole
Dnes se učilo na 1. st. ZŠ v maskách....


Pohybové hry
29.1.2024 bylo ve ŠD veselo.


Závěrečná část projektu pro předškoláky Škola před školou
V závěrečné hodince děti poznávaly pohádky, vytleskávaly slabiky, hrály jazykové hry,...


Sportovní klání ve ŠD
6.1.2024 proběhlo ve ŠD velké sportovní zápolení.


Výtvarné zajímavosti ve 4.B
Začátkem prosince malovaly děti ve výtvarné výchově obrázky účastníků taneční soutěže Star Dance.


Vánoční hemžení ve ŠD
19.12.2023 proběhla ve ŠD akce \"Vánoční hemžení“. Všichni zdatně soutěžili v připravených disciplínách zaměřených na vánoční tématiku.


Zpívá celá škola
Dnes kolem 10. hod. se sešli žáci celé školy k tradičnímu vánočnímu zpívání.


Beseda s kriminalistkou ve ŠD
Dne 13.12.2023 proběhla ve ŠD beseda s kriminalistkou paní Šulcerovou.


Vystoupení žáků a dětí naší školy na Vánočních trzích ve Vyškově
V pondělí 18.prosince vystoupily na náměstí ve Vyškově děti naší MŠ a žáci ZŠ s adventním pásmem.


Vánoční dílničky v MŠ
14.12. se ve třídách MŠ uskutečnily Vánoční dílničky. Děti přivítaly rodiče krásnými tematickými básničkami a koledami.


Tradiční Adventní jarmark
Ve čtvrtek 7. prosince se jako každý rok konal v naší škole Adventní jarmark. Žáci, jak je již zvykem, nabídli ve slavnostně vyzdobených třídách ke koupi vlastnoručně vyrobené ozdoby, upečené cukroví, dezerty, svíčky,..


Mikuláš ve školce
Tradičně, jako každý rok navštívil naši školku Mikuláš se svými pomocníky, čerty a anděly.


Mikuláš ve škole
Mikulášská nadílka na děti nečeká dnes jen doma, ale díky Spolku rodičů byly obdarovány i ve škole. Žáci z 9. ročníku se proměnili v Mikuláše, čerty a anděly a užili si ďábelské dovádění.


Den otevřených dveří na ZŠ i MŠ
Den trochu jiný, než ty ostatní. Výuky se účastnili nejen žáci školou povinní, ale i jejich rodiče.


1. část projektu pro předškoláky \"Didaktické hry\"
Momentky z projektu pro předškoláky.


Dušičkový den v MŠ
Dne 3.11. děti z MŠ navštívily kamarády na naši základní škole a strávili s nimi \"dušičkové dopoledne\".


Dušičkový den aneb učíme se v maskách
Dnešní \"dušičkový den\" si děti z MŠ i ti starší ze ZŠ opravdu užily.


Dýňování v MŠ
Jako každým rokem se uskutečnilo v naší školce tradiční dýňování.


Školovinky aneb vědou a sportem ke znalostem.
Ve středu 18.10.2023 se na naší škole uskutečnil třetí ročník akce Školovinky aneb vědou a sportem ke znalostem.


Výuka čtvrťáků na dopravním hřišti
Páteční dopoledne dne 13.10. strávili žáci ze IV.B na dětském dopravním hřišti ve Vyškově.


Projekt \"72 hodin\"
I když hodně nohou máš, stejně jsi náš kamarád... Celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin se naše škola účastní už po dvanácté.

Den zvířat ve ŠD
V rámci nadcházejícího Dne zvířat jsme si všichni ve ŠD užívali soutěživé hrátky se zvířátky.


9. ročník Atletické olympiády MŠ
V atletických disciplínách soutěžilo celkem 48 dětí z 8 mateřských škol. Olympiády se zúčastnily děti z MŠ Dědická, Palánek, Šikulka, Havlíčkova, Revoluční, Puškinova, z MŠ Nemojany a ZŠ a MŠ Letní pole.


Přírodovědný pobyt šesťáků
Třetí zářijový týden se zúčastnili žáci 6.A a 6.B přírodovědného pobytu na Rychtě.


První dny v novém školním roce


1. školní den prvňáčků
Naši prvňáčci mají svůj první den ve škole za sebou. Jistě jsou plni dojmů.