Školní rok 2023-2024

17.6.2024 Odborně zaměřené tematické setkání ze Šablon


V pondělí se ve školní zahradě uskutečnila přednáška vedená botanikem Mgr. Davidem Cigánkem.

Účastníci se dozvěděli řadu zajímavosti o flóře v okolí školy, rostlinných druzích a jejich původu.

Rodiče mohli vidět, co vše nabízí venkovní učebna k výuce botaniky a jakým způsobem se děti venku učí.

Na závěr si děti opekly špekáčky.

Fotodokumentace: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=203


Výuka na dopravním hřišti

Páteční dopoledne 14.6. strávili žáci IV.B na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Absolvovali zde druhou část výuky zakončenou složením zkoušky v podobě písemného testu a praktické jízdy "v terénu". Na závěr proběhlo vyhodnocení, při němž všichni obdrželi průkaz cyklisty. Gratulujeme!

video: https://youtu.be/kpLHihkrXDQ

foto: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=201


Červen- období školních výletů

V týdnu od 3. do 7. června vyrazily žáci ZŠ na školní výlety. Cílem cest a objevování byla místa jako - Olomouc, hrad Bouzov, Kroměříž, Brno, Velehrad, Slavkov,...

Z výletu 7. ročníku pořídoli žáci video: https://youtu.be/HXwNVGDE9fM


Tradiční zdobení kraslic slámou

zdobíme krasliceŽáci 5.A si v rámci výtvarné výchovy poprvé zkusili zdobení kraslic slámou. Jedná se tradiční zdobení hanáckých kraslic, při kterých se používá ječmenná a ovesná sláma. Mezi základní tvary patří kosočtverečky, trojúhelníčky, čtverečky či pásky různé síly. Děti vytvořily základní hanáckou hvězdici, kterou si poté doplnili dalšími tvary. A že se jim práce vydařila, svědčí i přiložené foto.

Předminulou sobotu měla veřejnost možnost zkusit zdobení hanáckých kraslic i ve vyškovském muzeu v rámci velikonočních dílniček.

Na Zelený čtvrtek pak proběhlo zdobení kraslic slámou ve vyškovském TIC. Naše děti tak udržují krásné zvyky a předvádějí zájemcům, jak mají šikovné ručičky.


Modré pondělí

Dnes, 25.března ,začíná tzv. Pašijový týden.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, zároveň tvoří důležitou součást světského kalendáře – tyto svátky jara totiž propojují tradice, víru a radost z nového začátku.

Modrým pondělím tento týden začíná, tak se děti ze třídy 2.A rozhodly přijít v modrém oblečení.

.


Přírodopis zábavněU příležitosti týdne mozku 11. - 17. 3. 2024 žáci 8. ročníku pracovali na výrobě papírového modelu mozku.

Naučili se přitom rozlišovat jednotlivé mozkové laloky a uvědomili si, který z laloků je centrem sluchu, zraku a dalších smyslů a činností.

Poměrně obtížné téma nervové soustavy se žákům podařilo zvládnout a zároveň se u toho pobavili.

Fotografie: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=177


Zábavné bruslení

VII. B se společně s kamarády ze šestého ročníku a sedmé A vydali na vyškovský zimní stadion, aby opět po roce vyzkoušeli své bruslařské schopnosti. Před pololetními prázdninami tak měli opravdu perný den - vysvědčení a zábavnou klouzačku k tomu! Všichni jsme si to moc užili!
Video z akce najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=tJ6qFzlZ-q0


Přírodovědní exkurze v 7. ročníku

exkurze do ZOOV lednu se žáci sedmého ročníku vydali do vyškovského zooparku, kde pro ně byl připraven vzdělávací program o nelegálním obchodování se zvířaty.

Děti se v programu prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámily s úmluvou CITES, dozvěděly se mnoho zajímavostí o obchodu s ohroženými zvířaty, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté.

Společně hledaly možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

.


Výtvarné zajímavosti ze 4.B


výtvarné zajímavostiZačátkem prosince malovaly děti ve výtvarné výchově obrázky účastníků taneční soutěže Star Dance.

Paní učitelka je zkusila poslat do ČT s prosbou o podpisy a zadařilo se .🙂


Několik obrázků: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=166

Video: https://youtu.be/DCWepw6kkHA


Zajímavé divadlo

divadloPáteční dopoledne (24.11.) si všichni žáci 2. stupně zpříjemnili návštěvou divadla. Se svými učiteli se vydali směrem na vyškovské náměstí, kde navštívili Besední dům, v jehož sále se hrálo představení s názvem Diagnóza puberta, které si připravil Literárně – dramatický obor Základní umělecké školy Vyškov. Čekalo nás představení, které nás všechny donutilo se nad tímto složitým obdobím nejen zamyslet, ale spousta z nás se v různých rolích a situacích dokonce i našla. Žáci 2. stupně se tak přesvědčili, že v mnoha věcech, které právě musí řešit a kterým denně čelí, nejsou sami. Toto představení pak hodnotili jako nejen velmi povedené, zajímavé, ale především pravdivé. Já smekám klobouk nad výkony herců, kteří byli opravdu naprosto fantastičtí. Velice děkujeme za pozvání a možnost toto vystoupení ZUŠ Vyškov zhlédnout.

Mgr. Tereza BařinováDušičkový den aneb učíme se v maskách


Pátek 3.11. patřil netradičnímu učení se v kostýmech - děti ze IV.B si zahrály šifrovací hru, při skupinové práci plnily různé úkoly ať už z matematiky či českého jazyka a v rámci výtvarné výchovy pak vytvořily krásné lucerny. Nechyběl ani společný průvod školou.
Video: https://youtu.be/X0TxrGT7Ci4


IV.B na výstavě Tajemný Rudolf II. v Muzeu Vyškovska

V úterý 7.11. jsme vyrazili na krásnou interaktivní výstavu o Rudolfu II., ta byla zpestřena plněním různých úkolů, za které děti získávaly indicie, které pak předaly anglickému alchymistovi. Jak vše probíhalo, můžete zhlédnout v následujícím odkaze. Velký dík a pochvala pracovníkům muzea za krásně připravený program.https://youtu.be/Qm-8pVgxdp0


Zajímavý přírodopis


zajímavý přírodopisDnes (24. října) byli chlapci ze 7.B vynalézaví a při laboratorní práci v přírodopisu využili moderní informační technologie.

Pozorovali jsme pod mikroskopem ptačí peří.

Hoši si výsledek pozorování vyfotili, vytiskli na příruční tiskárně a následně obrázek vlepili do protokolu.

.

.


Výuka na dopravním hřišti

Výuka na dopravním hřištiPáteční dopoledne dne 13.10. strávili žáci ze IV.B na dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Nejprve si zopakovali a něco málo přiučili z pravidel silničního provozu, a poté již vyrazili na kola - "do provozu".

Výukou děti úžasně provázela paní Blanka Formánková. Jak si děti dopoledne užily, můžete vidět v níže uvedeném videu či na fotografiích.

Fotografie: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=151

Video: https://youtu.be/caRBQO3GgvI

Svatava Šebestová, tř. uč.


Zajímavý "projekt" ve IV.B

O zajímavé popovídání se ve IV.B postaral žák Honzík Holub, kterého zajímá historie psaní. Přinesl spolužákům a popovídal jim o psacím stroji. Největším zážitkem pro děti bylo samozřejmě samotné psaní, ale zájem mělii o další informace.
Záznam najdete zde: https://youtu.be/RHLO31UMUdE


Školní rok 2022-2023


Děti z „dramaťáku“ sklidily opravdu zasloužený potlesk


divadlo pro spolužákyO tom, že jsou žáci navštěvující Dramatický kroužek skoro profesionálové, jsme se přesvědčili ve středu 28. 6. 2023, kdy zvládli celkem 4krát odehrát své představení. Diváky jim byli žáci z celého 1. stupně se svými pedagogy. Na jevišti se chovali jako zkušení herci, zvládli improvizovat a vzájemně si pomoct, když někomu vypadl text, hráli uvolněně, a hlavně s nadšením. Držela se jich dobrá nálada a skvělá atmosféra jim přála, aby si vychutnali potlesk od bezmála 216 svých spolužáků.
Překvapením pro všechny byla lékařská tematika, kdy jsme se seznámili s panem doktorem Bajajou a jeho šikovnými zdravotními sestřičkami, ale poznali jsme také útrapy obyvatel Marodína. S vyšším počtem odehraných představení však nepřicházela únava, jak by se dalo očekávat, ale potlesk a úsměvy na tvářích spolužáků jim dodávaly energii a chuť hrát stále dál. Šťastný konec tedy neměl pouze odehraný příběh, ale celý závěr Dramatického kroužku. Poslední představení bylo bezkonkurenčně tím nejpovedenějším.
Všem patří má poklona a velké poděkování. Máte můj obdiv, byli jste skvělí!

Fotografie z vystoupení: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=143

.


Pasování prvňáčků na čtenáře


pasování na čtenářeDne 28. 6. 2023 se uskutečnilo pasování na čtenáře našich prvňáčků.

Všichni předvedli skvělé výkony a byly náležitě odměněni medailemi.

Děkujeme našim prvňáčkům a budeme se těšit v příštím školním roce.

.

.


Užíváme si školní výlety

školní výlet třeťákůDěti ze třetího ročníku si letošní školní výlet užily na hradě Veveří, kde byl pro ně připravený zábavný program prostřednictvím různých stanovišť, divadelní představení, do kterého se i samy zapojily, a nechyběla ani samotná prohlídka hradu.

Fotografie žáků 3. ročníku: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=141

Záznam z výletu žáků 3. ročníku: https://www.youtube.com/watch?v=ktwqp-QEa3Y

.

.

Záznam z výletu žáků VI.B: https://www.youtube.com/watch?v=0jx9bUDWd3k

.

.


Učíme se v přírodě


výuka přírodopisu v terénuŽáci šesté třídy v hodinách přírodopisu hojně využívají školní zahradu, která nám slouží jako učebna v přírodě.

Tentokrát jsme hledali a pozorovali bezobratlé živočichy a jejich úkryty a uvědomili si, jak významnou roli v přírodě sehrávají.

.

.

.


Chemie v praxi


Zajímavá chemieTento týden si v chemii žáci 9.ročníku vyzkoušeli elektrolýzu vodného roztoku chloridu sodného – kuchyňské soli.

Vznikající chlor dokazovali nejprve opatrně čichem a poté jodoškrobovými papírky a růžové zbarvení roztoku jim dokázalo vznik hydroxidu.

.

.

Fotografie: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=127


Poznáváme africkou kulturu

Africká kulturaV pondělí 17. 4. se žáci druhého stupně zúčastnili představení s rodáky z Konga. Slovem nám představili Afriku, zejména život v Kongu.

Doplnili fotkami. V další části jsme si poslechli autentickou hudbu (bubnování) a na závěr si všichni zatancovali.

Zapojili se nejen žáci, ale i učitelé.

Fotografie: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=124

.


Příprava na Velikonoce

Zdobení vajíček slámouPřed velikonočními svátky se žáci 5.B seznámili s tradičním způsobem zdobení hanáckých kraslic slámou. Připravili si stébla ječmenné slámy, ze kterých stříhali tvary kosočtverečků a trojúhelníčků. Vyzkoušeli si i lepení proužků ze slámy, které je také dost náročné. Poznávali, jak lepit tvary slámy na nabarvené vajíčko, a přitom dodržovat zásady souměrnosti i pečlivosti při práci.

Tak děti docílily velmi hezkých hvězdicových tvarů, typických pro hanácké kraslice. A že se jim práce podařila, je vidět na zhotovených kraslicích, které si před velikonočními prázdninami odnesli všichni domů. Slaměnky bývají velmi ceněné právě pro svoji dekorativnost.

.Zdobení vajíček v TICZdobení kraslic v TIC Vyškov

Na Zelený čtvrtek se pravidelně koná v TIC Vyškov ukázka zdobení hanáckých kraslic slámou i pro veřejnost. Každý, kdo si chce zkusit tuto techniku, má možnost vyzkoušet svůj um a šikovnost svých rukou. Žákyně naší školy Sofie Kytková a Amira Hazaa, ze třídy 5.B, předvedly veřejnosti, jak dobře zvládly tuto techniku. Během dopoledne ukázaly své šikovné ruce všem návštěvníkům, kteří sem zavítali. A děvčata nebyla jedinými zástupci naší školy. Do TIC zavítalo během dne hned několik žáků, kteří navštěvují naši školu. Pod dohledem a také za pomoci svých rodičů si ozdobili nabarvenou kraslici slámou a tu si pak odnesli domů. Obě děvčata si zaslouží pochvalu, neboť se zapojila do akce i přesto, že mohla využít volného dne jen pro sebe.

.


Program pro prvňáčky Veselé zoubkyProgram pro prňáčky Veselé zoubky

Žáci prvních ročníků se v pátek 24. března zúčastnili preventivního programu - Veselé zoubky.

Dozvěděli se, kolik mají mléčných zubů, jak se jmenují a jak se o ně starat. Zjistili, jak si správně čistit zoubky a jaký kartáček používat.

Na závěr dostali od společnosti drogerie - dm dárečky v podobě zubní pasty, kartáčku, žvýkaček, přesýpacích hodin na čištění zoubků a nálepky, jak si správně čistit zoubky.

.


Zajímavá chemie


V dnešní hodině chemie žáci 9.ročníku ověřovali vlastnosti vodního skla a smícháním s krystaly modré skalice a chloridu vápenatého si připravili tzv. chemikovu zahrádku. Hodina je moc bavila...

Foto z pokusů: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=117


Zajímavý projekt ve III.B


Žáci 3.B rádi zpívají, a tak se s paní učitelkou Šebestovou rozhodli, že nakreslí obrázky k písničkám Zdeňka Svěráka a poprosí ho o podpis. Původně mělo jít o vánoční dárek, stejně jako vloni, kdy děti našly pod stromečkem jejich obrázky podepsané Jarkem Nohavicou. To se však díky nemoci pana Svěráka nepodařilo, a tak dostaly dárek s malým zpožděním koncem února. Radost byla opět veliká. Komu asi zašlou obrázky příště? 🙂
Video z projektu: https://www.youtube.com/watch?v=nn3dRhrUK5Y


Úspěch ve výtvarné soutěži

úspěch ve výtvarné soutěžiNa podzim se v rámci výtvarné výchovy někteří žáci z 2. stupně zúčastnili celorepublikové soutěže „Ha-ha-ha Happysnack“, ve které měli za úkol nakreslit obrázek tematicky zaměřený na zdravou výživu, školní svačinku či školní automat.
Z výhry se těší také náš žák 6. ročníku Pavlo Bublyk, jehož obrázek byl vybrán mezi 53 nejpovedenějších a je umístěn do stolního kalendáře na rok 2023.

Odměnou mu byl nejen svačinový box se zdravými produkty, ale také sešit s tužkou a kredit ve výši 100,- Kč na kartičku Happysnack.

Pavlovi moc gratuluji a přeji mu hodně úspěchů v novém roce.

.

.


Cimbálovka ve škole

cimbálovka ze Zlína ve škole


Páteční dopoledne nám ve škole zpestřila svým výchovným koncertem zlínská cimbálová kapela Réva.

Děti se dozvěděly, odkud pochází cimbál, kdo je to primáš, zasoutěžily si, přišlo za námi i strašidlo, ale hlavně si takřka celou hodinu s cimbálovkou zazpívaly a na konci i zatancovaly.

Byl to úžasný program plný zábavy a dobré nálady, na což se můžete podívat v našem sestřihu: https://youtu.be/XWaACaAr7UQ


Modelování v matematice


modelování v matematiceFormou hry si žáci 7. ročníků v hodině semináře z matematiky procvičili vlastnosti rovnostranného trojúhelníku i středních příček v trojúhelníku.

Po narýsování si dle daných pravidel vybarvili jednotlivé dílky a z nich potom sestavovali obrazce tak, aby byla dodržena mozaika. Pro tvorbu mohli využít vzorových ukázek nebo dát prostor vlastní fantazii.

.

.


Předvánoční bruslení žáků II. st.

I žáci II. st. si užili v předvánočním čase bruslení. Jak praví přísloví "Sportem ku zdraví!" ...

Video z bruslení VI.B: https://youtu.be/lb3-zc9irrY


Vánoční zpívání

Vánoční zpíváníStalo se pěknou tradicí, že se poslení den před Vánocemi žáci školy sejdou před ředitelnou a společně si zazpívají pod taktovkou p. uč. Muzikantové koledy.

Popřejí si pěkné Vánoce a pak se rozejdou do tříd, kde na ně čeká pod stromečkem vánoční nadílka...

Video z besídky III.B: https://youtu.be/9DHmfW3UaLY

.

.


Ekologický seminář na sněhu

Ekologický seminář na sněhuV předmětu Ekologický seminář jsme využili krásného zimního počasí a učili se venku.

Naučili jsme se, jak zvířata a rostliny snášejí sníh a mráz a jak se proti nim chrání.

Hledali jsme stopy zvěře ve sněhu a vyzkoušeli si vlastní sněhové bludiště.

Samozřejmě nechyběla ani pořádná koulovačka.
.

.


Cvičíme jógu

cvičíme jóguNa posledním setkání kroužku Jóga v tomto kalendářním roce jsme uspořádali barevné cvičení s diskotékou.

Zopakovali jsme si jógové pozice a zaskotačili na veselou muziku.

Všichni jsme si to užili, protože nás pohyb moc baví.
.

.


Předvánoční bruslení a návštěva muzea /vánoční zvyky/


předvánoční bruslení a vánoční program v muzeu V pátek 16.12. dopoledne si užily 2.-4. třídy předvánoční program.

Většina dětí byla na Zimním stadionu ve Vyškově bruslit. Někteří stáli na bruslích vůbec poprvé, ale portovní dopoledne si moc užili...

III.B navštívila Muzeum Vyškovska, kde na ni čekal vánoční program "OD BARBORY PO TŘI KRÁLE". V první části si děti prošly vánoční výstavu, kde se poutavým způsobem dozvěděly, jak advent a Vánoce prožívali naši předkové. Druhá část pak byla věnovaná tvořivé dílničce, kde si každý sám vyrobil nádhernou korálkovou hvězdičku - ozdobu na vánoční stromeček. Programem nás provázela paní Horáková, které patří velký dík za to, jak dokázala děti zaujmout a doslova nadchnout.

Fotografie z bruslení: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=98

Video z muzea: https://youtu.be/yt1uZ_hz-gI

Fotografie z muzea: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=97


Předvánoční video z VI.B


https://www.youtube.com/watch?v=1Ud-zeZDFIY

Užíváme si zimu, Advent, těšíme se na Vánoce....


Příklady dobré praxe

Bobřík informatiky 2022

Bobřík informatiky - soutěžV týdnu 11.-15. listopadu se na naší škole uskutečnil první ročník soutěže Bobřík informatiky.
V letošním roce soutěžili žáci 3.B, 5. ročníků v kategorii mini a žáci 6. ročníků v kategorii benjamin.
Soutěž probíhá online na počítačích a kromě řešení logických úkolů používají děti v úkolech také základy programování.

Nejlepší řešitelé v kategorii mini:
3.B - Ylya Vynnyk, Jakub Hrabal, Jakub Štébl
5. ročník – Jaromír Kadlec, Ella Viola Cetkovská, Markéta Palátová
Nejlepší řešitelé v kategorii benjamin:
6. ročník – Natálie Vlková, Aneta Kalousková, Richard Krejčíř


Vyrábíme sopku (14.11.2022)


vyrábíme sopku- hodina VHV předmětu Vyučování hrou si děti 3. ročníku vymodelovaly sopku, která opravdu aktivně soptí! Při smíchání octa s jedlou sodou vznikne reakce, kdy oxid uhličitý bublá, s jarem napění a pěna (láva) uniká ze sopky ven. Potravinové barvivo napomohlo téměř dokonalé iluzi. Experiment se dětem moc líbil, protože chrlení lávy je velmi efektní.

Fotografie z výuky: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=84

.

.

.


Projektový den "NA SVATÉHO MARTINA" (11.11.2022)

si užily v pátek 11.11. děti ve III.B. První dvě hodiny pracovali ve skupinách a procvičovali zábavnou formou matematiku a český jazyk, 3. a 4. hodina pak byla věnována tvoření.
Video z projektového dne najdete zde: https://youtu.be/kie8ixXMXS8


24.05.2024

Studijní vzdělávací zájezd „10 NEJ z královské Anglie“

ilustrační foto V termínu 16.5. – 21.5.2024 se žáci 8. a 9. tříd naší školy vypravili na dlouho očekávaný pobyt do Anglie. Zájezd byl zaměřený na poznání nejznámějších památek Londýna a přilehlého okolí s návštěvou královského města Windsor, prehistorické památky Stonehenge, katedrály v Salisbury a univerzitního města Oxford.

28.02.2023

Zajímavý projekt ve III.B

Žáci 3.B rádi zpívají, a tak se s paní učitelkou Šebestovou rozhodli, že nakreslí obrázky k písničkám Zdeňka Svěráka a poprosí ho o podpis. Původně mělo jít o vánoční dárek, stejně jako vloni, kdy děti našly pod stromečkem jejich obrázky podepsané Jarkem Nohavicou. To se však díky nemoci pana Svěráka nepodařilo, a tak dostaly dárek s malým zpožděním koncem února. Radost byla opět veliká.