Zápis do ZŠ

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (na šk. r. 2024/2025)

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jiří Sochor vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání pod přiděleným registračním číslem.

Výsledky naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1713162681.pdf

Rozhodnutí o přijetí, případně rozhodnutí o odkladu (pokud byly doloženy veškeré potebné dokumenty) je možné vyzvednout v kanceláři školy (1. patro) od pondělí 15.4.2024 v době od 8.00 do 14.00 h (po telefonické domluvě - 517 325 623). Rozhodnutí u dětí, jejichž rodiče požádali o odklad (a dosud nedoložili potřebné doklady) budou zpracována a zveřejněna po předložení potřebných dokladů.

.

.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024 /2025

Přijměte pozvání k pohádkovému zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.

UskutečnText - zápis do 1. ročníkuí se v úterý 4. dubna 2024 od 14. 00 do 17.30 hod. v přízemí školy.

K zápisu zveme i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co budete potřebovat? Rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče.

Nezáleží na tom, kde bydlíte, volba školy je v kompetenci rodičů.

Termín zápisu a leták najdete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1709039846.pdf

Dokumenty k vyplnění obdržíte při zápise. Žádost o přijetí si také můžete stáhnout zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1711377283.pdf

Kritéria pro přijetí naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1710931795.pdf

.

.

.

.


Výsledky přijímacího řízení do ZŠ (na šk. r. 2023/2024)

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jiří Sochor vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání pod přiděleným registračním číslem. Výsledky naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1681490665.pdf
Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout v kanceláři školy (1. patro) od pondělí 17.4.2023 po telefonické domluvě - 517 325 623).
Rozhodnutí u dětí, jejichž rodiče požádali o odklad (a dosud nedoložili potřebné doklady) budou zpracována a zveřejněna po předložení potřebných dokladů.

¨.

.

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2023/2024

pozvánka na zápis dětí do 1. roč. ZŠPřijměte pozvání k pohádkovému zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ. Uskuteční se v úterý 4. dubna 2023 od 14. 00 do 17.30 hod. v přízemí školy.

K zápisu zveme i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co budete potřebovat? Rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče.

Nezáleží na tom, kde bydlíte, volba školy je v kompetenci rodičů.

Pozvánku najdete zde:https://www.zsletnipole.cz/download/1676034039.pdf


Výsledky přijímacího řízení do ZŠ (na šk. r. 2022/2023)

https://www.zsletnipole.cz/download/1650866604.pdf

.

.

.

.


https://www.zsletnipole.cz/download/1650866604.pdfZápis dětí do 1. ročníku ZŠ (aktualizováno 21.3.2022)

ilustrační foto

- zápis do 1. tříd na školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 v době od 14.00 - 17.30 hod.

- pohádkový zápis se uskuteční v budově školy, v přízemí. Rádi Vás i s dětmi přivítáme u nás ve škole.

- zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let a dětí s odkladem povinné školní docházky

- dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce

- přijímáme děti jak ze spádové oblasti, tak děti mimo vymezenou spádovost

- rodiče budou k zápisu potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (obdržíte ve škole, případně můžete stáhnout z webových stránek školy)

- nemůžete-li se dostavit osobně, žádost o přijetí můžete, ve výše uvedeném termínu, doručit do datové schránky školy (urzz7h9) nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

Žádost o přijetí můžete stáhnout zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1647860290.pdf, případně zde: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.zsletnipole.cz%2Fdownload%2F1647860251.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Kritéria pro přijetí dítěte naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1647863840.pdf


Pokud se chcete naši školu poznat lépe, navštivte nás, nebo shlédněte krátké video "Projděte se naší školou"
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Škola pro všechny.
Jsme úplná základní a mateřská škola, zaměřujeme se na výuku matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Při škole je zřízena mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Zajišťujeme výuku Aj už od 1. ročníku. Třídy na 1. stupni jsou vybaveny čističi vzduchu. Ve školní jídelně umožňujeme výběr ze dvou obědů. Ve škole nezvoníme. Školní družina u nás funguje od 6:15 do 16:30 hodin a dochází do ní žáci od 1. do 5. ročníku. Mimoškolní činnosti zajišťujeme prostřednictvím Školního klubu. Nabídka kroužků se každý rok mění dle zájmu dětí i rodičů.

Pozvánka: https://www.zsletnipole.cz/download/1645603167.pdf

.


školní rok 2020/2021

28.4.2021

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v základní škole při Základní škole a Mateřské škole Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jiří Sochor vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

poř. číslo registrační číslo rozhodnutí
1. 2021/1 přijat/a
2. 2021/2 přijat/a
3. 2021/3 přijat/a
4. 2021/4 přijat/a
5. 2021/5 přijat/a
6. 2021/7 přijat/a
7. 2021/8 přijat/a
8. 2021/9 přijat/a
9. 2021/10 přijat/a
10. 2021/11 přijat/a
11. 2021/12 přijat/a
12. 2021/13 přijat/a
13. 2021/14 přijat/a
14. 2021/15 přijat/a
15. 2021/16 přijat/a
16. 2021/17 přijat/a
17. 2021/18 přijat/a
18. 2021/19 přijat/a
19. 2021/20 přijat/a
20. 2021/21 přijat/a
21. 2021/22 přijat/a
22. 2021/23 přijat/a
23. 2021/24 přijat/a
24. 2021/25 přijat/a
25. 2021/26 přijat/a
26. 2021/27 přijat/a
27. 2020/4 přijat/a
28. 2020/5 přijat/a
29. 2020/6 přijat/a
30. 2020/7 přijat/a
31. 2020/16 přijat/a
32. 2020/44 přijat/a