CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Budova Základní školy Vyškov, Letní pole byla otevřena v roce 1993 (v minulosti se škola nacházela v prostorách současné KKD ve středu města a její kořeny sahají až do r. 1874). Jedná se o úplnou základní školu s 1. – 9. ročníkem, mateřskou školu, školní družinou a školní jídelnou. Leží na okraji Vyškova, s krásným výhledem na Drahanskou vrchovinu. Vzdělávání probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola pro všechny“ (zavedena např. výuka anglického jazyka již od 1. roč.).

V hlavních budovách nalezneme kmenové a odborné učebny (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, matematiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, dvě učebny cizích jazyků, učebnu českého jazyka, školní dílnu, posilovnu, baletní sál a školní kuchyňku), učebny školní družiny, 2 tělocvičny, jednu třídu MŠ (druhá třída otevřena od šk. roku 2015/2016), žák. knihovnu, šk. jídelnu s kuchyní a prodejnou občerstvení, šatny žáků, kanceláře, kabinety vyučujících, byt, dílnu školníka a sklady. Učebny školy jsou z důvodu zajištění bezprašného prostředí vybaveny tabulemi pro popis fixem. Budovy, včetně výtahu jsou řešeny bezbariérově.

Ke škole patří rozsáhlý venkovní sportovní areál, který sestává z tartanového atletického oválu se zařízenými sektory pro skoky, hody a vrhy, fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště s umělým travnatým povrchem, 2 volejbalových hřišť s umělým travnatým povrchem a hřiště na košíkovou.

V zahradním areálu najdeme školní zahradu s učebnou v přírodě. Dále zde nalezneme rybník, mokřad, potok, bylinkovou spirálu, ukázky různých biotopů, mini ZOO“ (atrium a kabinet Př), školní meteorologickou stanici a stanice měření emisí ČHMÚ. Část zahrady byla v roce 2014 vyčleněna pro mateřskou školu.

Hlavní specifika školy v rámci regionu „v kostce“

Stručný popis školy v bodech

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole

Nadstandartní vybavení školy

Rozsáhlý sportovní areál

Zahradní areál