DOTACE A GRANTY

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid -19.

Doučování žáků je financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

https://www.zsletnipole.cz/download/1643885698.pdf


Šablony III pro ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole
REG. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován od 1.9.2021 do 30.6.2023.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, spolupráce s veřejností.

https://www.zsletnipole.cz/download/1642583386.pdf


PODPORA GRAMOTNOSTÍ A INKLUZE NA ZŠ A MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE II,

REG. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015076

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

VÍCE INFORMACÍ ZDE (PDF formát)