PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ

Školní poradenské pracoviště (funkce, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Dana Musilová
d.musilova(zav.)zsletnipole.cz
517-325-642

výchovný poradce pro 2. stupeň
Mgr. Zuzana Hýblová
z.hyblova(zav.)zsletnipole.cz
517-325-650

výchovný poradce v MŠ
Edita Perknovská
e.perknovska(zav.)zsletnipole.cz
517-325-639

školní metodik prevence
Mgr. Zdeňka Lusková
z.luskova(zav.)zsletnipole.cz
517-325-641

speciální pedagog
Mgr. Aneta Holzerová
a.holzerova(zav.)zsletnipole.cz

Program školního poradenského pracoviště je k nahlédnutí u výchovných poradců a školního metodika prevence.