Info k přijímacímu řízení na SŠ


Základní informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání s platností od 1. ledna 2024, formuláře

Základní informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání s platností od 1. ledna 2024: https://www.zsletnipole.cz/download/1705921858.pdf

Metodický materiál k přijímacímu řízení: https://www.zsletnipole.cz/download/1705921900.pdf

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole formulář: https://www.zsletnipole.cz/download/1705922019.pdf

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti: https://www.zsletnipole.cz/download/1705921932.pdf

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou-formulář: https://www.zsletnipole.cz/download/1705921971.pdf

Doporučení ŠPZ- formulář: https://www.zsletnipole.cz/download/1705921989.pdf


Informace o zveřejňování zdravotních omezení stanovených pro obory středních škol

Vážení rodiče,
V souladu s pokynem vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže MŠMT ze dne 14. 6. 2023 mají střední školy na svých webových stránkách u jednotlivých oborů vzdělání zveřejnit, zda příslušný obor vzdělání, který konkrétně škola vyučuje, nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, případně jaká zdravotní omezení jsou pro daný obor stanovena.
Bližší informace najdete v Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (https://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady?highlightWords=211%2F2010), popřípadě se obraťte na výchovného poradce naší školy.
Ředitelství školy