06.04.2021

Předběžné informace k návratu žáků 1. st. a předškoláků do školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se začnou do školy vracet žáci 1. stupně ZŠ a děti posledního ročníku MŠ („předškoláci“). V současné době čekáme na podrobnější informace z MŠMT. Podle doposud známých informací bude pro návrat platit toto:
- žáci ZŠ se budou po třídách střídat v prezenční výuce po týdnu (tzv. rotační výuka). To znamená, že polovina tříd 1. st. půjde do školy 12.4. a druhá polovina 19.4.2021. Prezenční výuka se bude střídat s distanční.
- po dobu přítomnosti ve škole budou žáci ZŠ a děti MŠ dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu (v pondělí a ve čtvrtek). Testování bude probíhat ve škole. Žák ZŠ nebo dítě MŠ, který se nepodrobí testu se nebude moci zúčastnit prezenční výuky.
- pro žáky ZŠ bude nařízeno používat ochranu úst a nosu (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).
- pro stravování, přestávky a provoz školní družiny budou stanovena režimová opatření, aby se co nejvíce zamezilo potkávání žáků různých tříd.
- vstup třetích osob (mimo žáků ZŠ a dětí MŠ) do budovy školy bude umožněn pouze v mimořádných důvodných případech.

Podrobnější informace uveřejníme do konce týdne, jakmile obdržíme pokyny z MŠMT.