08.04.2021

Informace k nástupu dětí MŠ a žáků 1. st. ZŠ do školy od 12.4.2021

Informace k nástupu dětí MŠ do školy od 12.4.2021 a k testování naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1617894099.pdf (PDF formát)

Informace k nástupu žáků 1. st. do školy od 12. 4. 2021 a k testování naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1617893986.pdf (PDF formát)

Uvedené informace obdrží zákonní zástupci také prostřednictvím třídních učitelů.