21.01.2023

Aktuálně z MŠ 1. pol. 2021/2022

Vánoční besídka v MŠ

Dne 20.prosince jsme se s dětmi a rodiči naší mateřské školky sešli u ozdobeného „Vánočního stromu.“ Děti všechny přivítaly pásmem vánočních písní a básní ( část vystoupení pro Výmik Vyškov) a potom si s rodiči zazpívaly koledy. Závěr s písní Vánoční od kapely Kryštof nenechal nikoho na pochybách, že se opravdu blíží VÁNOCE.

Rodičům děkujeme za výbornou atmosféru a přejeme vše nej… v NOVÉM ROCE 2022.

Fotografie ze setkání rodičů, dětí a učitelek u Vánočního stromu najdete zde:https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=29


Info pro rodiče:

1. Milí rodiče, vážíme si Vaší přízně a zveme vás na „Setkání u Vánočního stromečku“
Kdy? PONDĚLÍ 20.12. 2021 od 17,00 hod.
Kde? U SMRKU NA ZAHRADĚ ZŠ (vstup spodní brankou ze zahrady MŠ)
Co s sebou? VÁNOČNÍ NÁLADU, NABITÝ MOBIL 😊 a TEXT PÍSNĚ Kryštof – Gott „Vánoční„


2. „Do školky přijde Ježíšek“ – Vánoční nadílka, dne 21.12.2021, od 9,15 hod.


fotografie dětí s MikulášemJako každým rokem k nám do školky zavítal Mikuláš s andělem a nechyběl ani čert.

Čert si do pytle nikoho nevzal, a všechny hodné děti dostaly mikulášský balíček a adventní kalendář.😊

Fotografie naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=26

.

.


Dne 3.12. přijde do školky Mikuláš s čertem a andělem.

Děti si průběžně mohou nosit kostýmy – anděla, čertí rohy apod.


2. část projektu pro předškoláky „Škola před školou“, plánovaná na 30.11. 2021, byla z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušena.

Projekt bude v případě příznivější situace pokračovat 18.1.2022 v čase od 15.30 hod. Zrušené setkání plánujeme přesunout na 1.3.2022.


Uspávání broučkůDne 10.11. se uskutečnila na zahradě mateřské školy akce s názvem USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Paní učitelky si pro děti krátkou scénku a básničku o broučcích, mravenečkům zazpívaly „Mravenčí ukolébavku“. Děti plnily se svými rodiči různé úkoly, jako například – lezení po pavučině u Pavoučka, hledání berušek u Berušky, poznávání přírodnin u Ferdy mravence, slalom se Světluškou, přenášení motýlích vajíček u Motýla, či přenášení klády u Mravenečka.

Akce byla velmi vydařená, dětem i rodičům se moc líbila. Na závěr děti dostaly za splněné úkoly odměnu. Fotografie naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=24

Těšíme se na další setkání u vánočního stromečku, kde si společně zazpíváme koledy.


Info pro rodiče

,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“ se uskuteční 10.11. 2021, od 16.30 hodin na zahradě MŠ.

Děti mohou přijít v kostýmu – broučka: (beruška, mravenec, motýl..)

Přineste prosím jednu čajovou svíčku.

Budeme se na Vás těšit 😊


děti z MŠ u koníDěti z MŠ u koní- Koňský slabikář

Dne 11.10. děti ze tříd Myšky a Koťata navštívily Šafářský dvůr. Zde si děti prohlédly stáje, vyzkoušely si práci okolo koní, dozvěděly se, co kůň jí, jak se jmenují pomůcky, které potřebuje jezdec, aby mohl koně osedlat.

Na závěr si děti vyzkoušely samotnou jízdu na koních, což byl pro některé velmi silný zážitek a první zkušenost. Akce byla velmi podařená, dětem se u koní moc líbilo, a hlavně nám přálo počasí.

https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=19


Akce v MŠ na říjen

11.10. – KOŇSKÝ SLABIKÁŘ – dopolední akce pro vytipované děti – seznamy ve třídách Myšky a Koťata

26.10. – DEPISTÁŽ – logopedické vyšetření Mgr. Helena Kolbábková z SPC – opět seznamy dětí k vyšetření ve třídách Myšky a Koťata

Koncem října je naplánována Broučkiáda – Loučení s babím létem – uspávání broučků (datum bude upřesněno)


Velmi vydařené odpoledne proběhlo 22.9. v naší mateřské škole, kdy se konalo oblíbené ,,DÝŇOVÁNÍ,,

Rodiče s dětmi si přinesli dýně, brambory, přírodniny a začali společně tvořit své dýňáčky. Děti se se svými výtvory vyfotily a vyzdobily chodbu školky. Zájem byl veliký a atmosféra velmi milá a přátelská. Dětem paní učitelky připravily diplomy, omalovánku a sladkou odměnu. Bylo to velmi pěkně strávené odpoledne.

Fotografie naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=17


Informace pro rodiče:

Kdo z rodičů má zájem, aby jeho dítě navštěvovalo ve školce nějaký zájmový kroužek, může se již zapisovat do seznamu vyvěšeného v chodbě MŠ.

Jedná se o kroužky: TANCOVÁNKY, LOGOPEDICKOU PÉČI V NAŠÍ MŠ, FLÉTNIČKY A SPORŤÁČEK.


dýňování v MŠPozvánka na "Dýňování"

Ve středu 22.9. zveme rodiče a děti od 16,30 hodin na ,,Dýňování„. Sejdeme se na zahradě MŠ. V případě nepříznivého počasí se bude akce konat na chodbě MŠ.
Přineste si s sebou dýně, nožík, přírodniny – ozdoby. Těšíme se na setkání.

.


Adaptace dětí v naší mateřské škole

probíhá v klidu, pohodě a bez slziček. Děti se pomalu adaptují a zvykají na nové kamarády, denní režim školky i pravidla. 😊
Fotografie naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=15


Info pro rodiče:

V úterý 7. září v 17,00 hod.
se bude konat na zahradě MŠ
(v případě nepříznivého počasí v altánu na zahradě ZŠ)
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
-úhrady školkovného, stravného, legislativa, ŠVP, především pro rodiče nově přijatých dětí, zájemce o kroužky, o logo péči
Těšíme se na vás


Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:


Rodiče nově nastupujících dětí si přihlásí stravu ve školní jídelně od 23.8. – 31.8.2020, a to v době od 9,00 – 12,00 hodin (příp. po telefonické domluvě s vedoucí ŠJ v jiném termínu).

Pokud dítě nenastoupí, odhlaste jej předem ve ŠJ.

Platba čipu - 50 Kč

O platbách dostanou rodiče veškeré informace i písemně. S dotazy se obracejte: Sommerová Dagmar, vedoucí školní jídelny, tel. 517 325 625, e-mail: d.sommerova@letnipole.cz