20.01.2023

Aktuálně z MŠ 2. pol. 2020/2021

Rozloučení s předškoláky

Dne 22.6. 2021 proběhlo na školní zahradě mateřské školy pasování předškoláků na budoucí školáky.

Paní učitelky si s dětmi připravily vystoupení, které se dětem opravdu moc povedlo.

Děti byly odměněny dárečky jako byla kniha s věnováním, bublifuk, balíček psacích potřeb, klíčenky, nažehlovací obrázky, pexeso, omalovánky, přívěsky na klíče, a v neposlední sladkosti.

Touto cestou děkujeme našim skvělým rodičům, kteří se postarali o pohoštění v podobě šampusů, melounů, hroznů, dortíčků.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii. https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=12


Platby stravného v MŠ – prázdninový provoz – SRPEN 2021

Pokud bude dítě chodit do MŠ v srpnu – stravu je nutné zaplatit předem – HOTOVĚ (po dohodě na účet), inkasa o prázdninách neprobíhají.

Platit můžete do konce června u vedoucí ŠJ:

1.7. 2021 čt – 9,00 – 12,00 hod.

2.7. 2021 pá – 9,00 – 10,00 hod.

30.7.2021 pá – 9,00 – 10,00 hod.

S dotazy se obracejte: Sommerová Dagmar, vedoucí školní jídelny, tel. 517 325 625, e-mail: d.sommerova@letnipole.cz


Dne 1.6. jsme oslavili ve školce MDD.

Děti plnily úkoly, které jim připravily paní učitelky na školní zahradě.
Například hledaly mravence v pískovišti, lovily rybičky, lovily míčky ve vodě, proletěly se kolem světa, anebo prošly po lávce, pod kterou byla divoká řeka a v neposlední řadě, se plavily na pirátské lodi až dopluly na ostrov, kde hledaly poklad.
Poklad v podobě sladkostí a školních drobností nakonec děti našly.
Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili skvělé slavnostní dopoledne.

Fotografie naleznete zde:https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=11


Info pro rodiče – platba školkovného

Od 10. května budou otevřeny MŠ pro všechny děti.

Děti rodičů IZS platí za celý měsíc 400 Kč. Ostatní děti zaplatí v měsíci květen za tři týdny, tj. 300 Kč.


.

Kouzelný týden ve školce

Dne 29.4. se do třídy Myšičky slétly čarodějové a čarodějnice, aby zahájily svůj čarodějnický rej. Děti plnily úkoly, jako například hledat havěti (brouky, mravence…) na školní zahradě, létat na koštěti, vařit lektvary, naučit se zaklínadlo a různé čáry 😊..... Za celý ten povedený týden v duchu čarování a kouzelní dostaly děti čarodějnické vysvědčení a samozřejmě sladkou odměnu v podobě buchty z muších křídel a žabích očí 😊. Všichni jsme si tento kouzelný týden parádně užili!

I ve třídě Koťat se 30.dubna sešly čarodějnice a čarodějové, aby si ukázaly jaká kouzla se naučili. Během celého dne děti plnily úkoly, aby mohly najít čarodějnický poklad. Za celý týden čarování, vaření lektvarů, létání na koštěti děti dostaly čarodějnické vysvědčení. Děti i paní učitelky si tento den/týden moc užili! :-)

Fotografie naleznete zde: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=10


Oznámení pro rodiče dětí z MŠ


Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice JM byla ve třídách Koťat a Myšek naší mateské školy ukončena protiepidemická opatření s účinnosí od 22.3.2021.
Platí však nadále Usnesení č. 200 o přijetí krizového opatření, které vydala vláda ČR, a kterým ode dne 27.2.2021 do 21.3.2021 se zakazuje osobní přítomnost studentů, žáků a dětí ve škole. Otevření tříd Myšek a Koťat od 22.3.2021 tedy závisí na rozhodnutí vlády, zda prodlouží platnost krizového opatření, či nikoli.
O případném otevření tříd Koťat a Myšek v MŠ budou rodiče včas informováni.Distanční vzdělávání v mateřských školách – info pro rodiče

Na základě vládního rozhodnutí bude od 1.3. 2021 probíhat v mateřských školách Distanční vzdělávání pro předškolní děti (tzn. děti navštěvující MŠ posledním rokem, děti které mají odklad školní docházky).
Povinností mateřské školy je zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.
Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci předškolních dětí odebírat jako jídlo s sebou.
Distanční vzdělávání - u dětí předškolního věku - jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aktivity zaměřené na samostatnou práci dítěte, jemné motoriky, pochopení zadání – realizace – dokončení, či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, poslech, hudební a výtvarné aktivity, podklady pro portfolium dítěte (zdokumentování – videa, fotky). V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.
Těšíme se, že navážeme na tento způsob komunikace a vzdělávání tak jako v minulém roce se všemi rodiči a jejich dětmi.
Děkujeme za spolupráci a doufáme že tato situace nebude trvat příliš dlouho a brzo se společně s Vámi a dětmi uvidíme.

Zdraví kolektiv učitelek MŠ


Od 1. 3. 2021 jsou mateřské školy na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 uzavřeny.

Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby přerušili platby za školkovné do doby, než dojde k otevření MŠ.


25.03.2021

Oznámení pro rodiče dětí z MŠ

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice JM byla ve třídách Koťat a Myšek naší mateřské školy ukončena protiepidemická opatření s účinností od 22.3.2021, ve třídě Štěňat s účinností od 29.3.2021.