08.06.2023

Vlastivědná vycházka do centra Vyškova

8.6.2023 se žáci V. A vypravili na vlastivědnou vycházku do centra města Vyškova. Před knihovnou Karla Dvořáčka začalo naše krátké putování po památkách a zajímavostech Vyškova.

Prohlédli jsme si kostel Nanebevzetí panny Marie a pozůstatky městských hradeb kolem kostela a také v Pivovarské ulici. Na náměstí, které je výjimečné svým trojúhelníkovým tvarem, jsme se něco dozvěděli o kašně, morovém sloupu a o dominantě Masarykova náměstí, vyškovské radnici. Poté jsme prošli malebnou Radniční uličkou k vyškovskému zámku. V průběhu vycházky jsme také zjistili, jak jsou s Vyškovem spojeny slavné osobnosti jako např. Ondřej Sekora, Alois Musil anebo W. A. Mozart. Děkujeme paní Dobyškové z knihovny za profesionální výklad.

A protože se počasí umoudřilo a nezmokli jsme, mohli jsme si dát na závěr zmrzlinu.smiley

Fotografie: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=140Vlastivědná vycházka