11.09.2023

Nabídka Školního klubu na školní rok 2023-24

Školní klub zahájí svoji činnost nejpozději v týdnu od 25. 9. 2023. Seznam kroužků, které letos nabízíme, je uveden zde: https://www.zsletnipole.cz/download/1694418819.pdf

Jednotlivé kroužky jsou zpoplatněny drobným příspěvkem na provoz (např. vybavení, materiál). Příspěvek budete hradit pouze 1x za školní rok vedoucímu kroužku.