28.03.2024

Informace o konání voleb do školské rady v r. 2024 (členové z řad zákonných zástupců žáků)

Informace k volbě členů školské rady (členové z řad zákonných zástupců žáků) jsou uveřejněny v rubrice Základní škola - Školská rada.