31.05.2024

Sportovní den na 2. stupni ZŠ

ilustrační foto Dne 31. 5. 2024 se uskutečnil Sportovní den II. stupně. Soutěžilo se o nejsportovnější třídu (kolektiv) na druhém stupni. Sportovní den byl rozdělen na dvě kategorie (6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník). Na vítěze čeká sladké potěšení v podobě výborného dortu a diplomu, který si každá třída pověsí ve třídě na nástěnku.

Cílem je nejen si zasportovat, ale hlavně se pobavit a spolupracovat s ostatními spolužáky při plnění různorodých sportovních disciplín, kterých bylo letos osm. Mezi nejpopulárnější patřily: skákání v pytli, přenášení vody do odměrného válce, hod raketkou na cíl, anebo driblink s basketbalovým míčem. Nesměla chybět i kolektivní hra – vybíjená. Nejdůležitější bylo, že počasí sportovnímu dni přálo. Pokazilo se až na závěr, a proto jsme vyhlášení výsledků přesunuli do tělocvičen. Velká pochvala a poděkování patří třídním učitelům, rozhodčím na stanovištích a žákům, kteří se zúčastnili a sportovali.
Výsledky:
V kategorii 6. a 7. roč.:
1. místo 6. A
2. místo 7. A
3. místo 7. B
4. místo 6. B
V kategorii 8. a 9. roč.:
1. místo 9. A
2. místo 9. B
3. místo 8. B
4. místo 8. A

Fotografie ukazují, že si žáci dnešní sportovní den užili: https://www.zsletnipole.cz/fotogalerie.htm?fotogalerie=198

Video: https://www.youtube.com/watch?v=V4P2mbd7kw4