Aktuálně

30.01.2022

Pozvánka na 3. část projektu pro předškoláky Škola před školou

Na programu budou matematické představy pod vedením dalších pedagogů 1. stupně naší ZŠ.

30.01.2022

Návod na uplatnění nároku na ošetřovné

Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“, který je dostupný na ePortálu ČSSZ, kde jsou také uvedeny podrobné informace pro jeho vyplnění.

29.01.2022

Krajské kolo soutěže

Ve čtvrtek 27.2.2022 proběhlo krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Z naší školy se zúčastnila Jasmína Bártová, Barbora Kolísková a Monika Žujová. Monika obsadila 5.místo ze 160 soutěžících a postupuje tak do regionálního kola. Všem třem soutěžícím patří velká pochvala za snahu a čas, který přípravě na soutěž věnovaly. Monice přejeme hodně štěstí v dalším kole.

29.01.2022

Vzdělávací program Věda a technika jede

V pátek 28.1. se žáci 5.A zúčastnili v Muzeu Vyškovska akce, kterou pořádalo SVČ Lužánky. Děti vyráběly stojánek z překližky. Měřily, řezaly, vrtaly, pilovaly, brousily a kreslily, nakonec použily i pájku s vypalovacími hroty. Poznávaly tak skutečnou práci s různým nářadím, jako je úhelník, stolařské ztužidlo, lupínková pila, čepovka či stojanová vrtačka, které většina z nich viděla poprvé.

24.01.2022

Vzdělávací program

ilustrační foto PLANETA ZEMĚ 3000 Ve čtvrtek 20.1.2022 se žáci sedmých a osmých ročníků naší školy zúčastnili vzdělávacího programu Planeta Země 3000. Tento populárně naučný vzdělávací projekt je určen pro všechny žáky základních a středních škol. Zaměření programu je převážně zeměpisné, ale také historické a přírodovědné.

24.01.2022

Preventivní program

ilustrační foto Ve středu 19.12.2022 se žáci šestých ročníků zúčastnili online přednášky Bezpečný internet, kterou pro žáky základních škol zaštiťuje Policie České republiky. Online beseda, pod vedením zkušené policejní pracovnice, probíhala online formou. Online hovor byl dětem sdílen na dataprojektoru a přednášející jim mimo výkladu nabídla i prezentaci s doplňujícími obrázky.

12.01.2022

Pozvánka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče budoucích školáků přijměte pozvání na 2. část projektu pro předškoláky Škola před školou. Uskuteční se v úterý 18.ledna 2022 v 15.30 hod. v budově školy. Tentokrát bude zaměřena na jazykovou výchovu.