Aktuálně

11.11.2022

Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2022“ vyhlášený JMK

ilustrační foto Podpora sociálního klimatu ve škole V tomto školním roce se na naší škole uskutečnil preventivní program na téma „Podpora sociálního klimatu ve škole“. Program byl určen pro žáky 5. – 9. ročníků. Hlavním cílem bylo naučit děti adekvátně reagovat v krizových situacích za pomoci psychosociálních aktivit a posílit vzájemné vztahy ve třídě. Se žáky pracoval psycholog za přítomnosti třídního učitele. Třídní učitel získal potřebné podklady k tomu, aby mohl s dětmi efektivněji pracovat a předcházet konfliktním situacím ve třídě. Tato činnost sblížila třídního učitele se svými žáky a posílila vztahy mezi dětmi.

11.11.2022

Ekologický program ve vyškovském muzeu

ilustrační foto Ve čtvrtek odpoledne v rámci předmětu Ekologický seminář se žáci 6. ročníku zúčastnili přírodovědného programu Vodní svět. Navštívili jsme velmi zajímavou vodní expozici v Muzeu Vyškovska a dozvěděli se spoustu informací o fauně i flóře vodních ekosystémů.

10.11.2022

Okrskové kolo ve florbalu 2022 mladší žákyně

ilustrační foto V úterý 8. 11. 2022 se družstvo mladších žákyň (roč. 6. – 7.) zúčastnilo Okrskového kola ve florbalu na ZŠ v Drnovicích. Některé hráčky teprve sbírali zkušenosti, protože na okrskovém kole hrály poprvé. V turnaji naše družstvo obsadilo druhé - postupové místo do okresního kola.

09.11.2022

Předškoláci včera navštívili naši školu a zahráli si na školáky

ilustrační foto Bezmála 30 předškoláků z okolních MŠ zasedli včera poprvé v lavicích a vžili se do role školáků. Děti si s p. učitelem Slezáčkem zacvičily, s p. uč. Musilovou zase zpívaly, poznávaly hlasy zvířat, počítaly, malovaly,...Ze školy odcházeli děti i rodiče spokojeni.

08.11.2022

Informace o vyhlášení "ředitelského volna", informace o přerušení provozu mateřské školy

02.11.2022

Dušičkový den

ilustrační foto Do školních lavic zasedli tentokrát čarodějnice, strašidla, upíři, vlkodlaci, smrtky,... Po chodbách se procházela jeptiška, dýně, banán, Harry Potter, Charlie Chaplin,...Výuka v maskách měla svoje kouzlo. Dnešní den si žáci opravdu užili.

31.10.2022

Školní kolo ve florbalu 2022

ilustrační foto V úterý 25. 11. 2022 se uskutečnilo - Školní kolo ve florbalu. Očekávaný turnaj o nejlepší florbalovou třídu na naší škole. Zápasy se odehrály pouze v kategorii mladší, která byla složena ze žáků šestých a sedmých tříd.